In het nieuws

De eerste maanden van de regering Trump

Op 20 januari 2017 nam Donald Trump het presidentiële stokje over van zijn voorganger Barack Obama. De regering, onder leiding van President Trump, is nu aan zet om de Verenigde Staten te besturen. Wat heeft Trump tot dusver economisch voor het land gedaan? En wat was het effect hiervan op de financiële markten?

De belangrijkste feiten op een rij

In de eerste weken zijn een aantal verkiezingsbeloftes ingelost. Zo trokken de Verenigde Staten zich terug uit TPP (Trans Pacific Partnership), het vrijhandelsverdrag met twaalf landen rond de Stille Oceaan. Deze maatregel is bedoeld om de handel van het eigen land te beschermen tegen buitenlandse concurrenten. Dit moet leiden tot het behoud van meer banen in de Verenigde Staten. Ook ondertekende Trump twee decreten (opdrachten door een regeringsleider) die de aanleg van twee ter discussie staande pijpleidingen moet versnellen. Trump besloot dat deze pijpleidingen van Amerikaans staal gemaakt moeten worden. Dit past binnen zijn verkiezingsbelofte om te investeren in infrastructuur. Begin februari gaf Trump aan dat hij de ‘Dodd-Frank act’, regelgeving om de transparantie van banken te vergroten, wil aanpassen. Hiermee wil hij de regelgeving in de financiële sector verminderen. Meer banen, meer investeringen en minder regelgeving zouden de economie een boost moeten geven.​​​​​​​

Obamacare en belastingverlagingen

De meest ingrijpende maatregel was het plan om Obamacare af te schaffen. President Trump heeft vrijwel direct na zijn inauguratie een decreet tegen deze zorgverzekeringswet uitgevaardigd. Hiermee veranderde de wet niet direct. Wel werden overheidsinstanties verzocht om de kosten van Obamacare zo veel mogelijk te verlagen. Het aanpassen van de zorgverzekeringswet, in de media ’Trumpcare’ genoemd, zou een forse besparing moeten opleveren. Hiermee zou President Trump de beloofde belastingverlagingen voor de Amerikanen deels kunnen financieren. Op vrijdag 24 maart jl. is echter het wetsvoorstel voor aanpassing van de zorgverzekeringswet teruggetrokken. Een deel van de Republikeinen zou tegen stemmen, waardoor er binnen het Congres te weinig steun was voor de plannen. De besparingen worden nu niet met ‘Trumpcare’ gerealiseerd. Hiermee staan mogelijk de belastingverlagingen op de tocht. En dat kan leiden tot minder economische groei in Amerika.​​​​​​​

De financiële markten

Sinds de presidentsverkiezingen op 8 november 2016 zijn financiële markten positief gestemd. De economische cijfers zijn dan ook goed. Ondanks een enigszins valse start met vrij fors dalende beurzen op de eerste dag na de verkiezingen, zijn aandelenkoersen wereldwijd sindsdien gemiddeld met meer dan 10% gestegen. Door de aantrekkende economie is de rente ook gestegen. In de Verenigde Staten liep de 10-jaarsrente ongeveer een half procent op.

Wat kunnen beleggers de komende tijd verwachten?

Voor de beursontwikkeling hangt veel af van de mate waarin de plannen van de regering Trump daadwerkelijk uitgevoerd worden. Medio maart is de begroting voor 2018 gepubliceerd met als toepasselijke naam ‘America First’. Belastingverlagingen en meer investeringen kunnen op termijn positief voor de economische groei uitpakken. Economische groei is over het algemeen goed voor aandelenbeleggingen maar kan ook weer tot hogere rentestanden leiden. Een stijgende rente is voor obligatiebeleggers meestal nadelig. De FED, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, verhoogde op 16 maart jl. de rente. De FED verwacht dit in 2017 nog twee keer te doen. De kans van slagen én de doorlooptijd van de plannen van de regering Trump zijn lastig te voorspellen. Het effect op de economie en daarmee op de beurzen dus ook. Het volgen van de werkelijke economische cijfers is daarom de komende maanden extra interessant. We houden deze ontwikkelingen dan ook goed in de gaten. Als het nodig is passen we onze strategie of de assetverdeling (de verdeling over aandelen, obligaties en liquiditeiten) daarop aan.