Analyse en beleggingsresultaten

Een gemengd beeld

We zitten midden in de economische gevolgen van de Covid-19-crisis. De (gedeeltelijke) lockdowns, gesloten horeca­gelegenheden, reis­beperkingen et cetera zijn nog in veel landen aan de orde van de dag. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. De economische verwachtingen voor het tweede deel van het jaar zijn positief. Aandelenkoersen liepen hier in het eerste kwartaal al verder op vooruit, obligatie­koersen daalden door de gestegen rente. Ook de goud­beleggingen daalden in koers door het afnemen van onzekerheden.


“Aandelenkoersen stegen over een breed front. In alle regio’s werd onderaan de streep een positief resultaat behaald”

Het beeld op de aandelen­beurzen zou het gevoel kunnen geven dat het nu al goed gaat met de economie. Want de aandelen­koersen zijn over een breed front gestegen en staan dichtbij of op recordniveaus. Dit was echter vooral het gevolg van de positieve voor­spellingen. Zo voorspelden het IMF en de OESO dat de economische activiteit in de wereld de komende maanden verder aantrekt. Verschillende economische indicatoren, zoals de inkoopmanagersindex (PMI) en het ondernemers­vertrouwen, staan op groen en laten hetzelfde beeld zien.


Aandelenkoersen stegen onder aan de streep over een breed front. De stijgingen waren dit kwartaal met name zichtbaar in de sectoren die niet aan technologie zijn gerelateerd. Vooral de sectoren energie en financiële waarden deden het goed. Obligatiebeleggingen hadden dit kwartaal de wind iets tegen. De lange rente is licht gestegen en overheids- en bedrijfsobligaties zijn daardoor gedaald.

Aandelen­beleggingen gestegen

Voor het sentiment speelden de steun­programma’s van overheden en ECB een belangrijke rol. Deze programma’s lijken voor beleggers een soort ‘vangnet onder de koersen’ te zijn: als het economisch fout gaat, springen overheden en ECB wel bij. Recent zijn de verwachtingen over de mate van het herstel van de economie opwaarts bijgesteld door gerenommeerde instellingen. De aandelen­beleggingen zijn in het eerste kwartaal verder gestegen en hebben in de model­portefeuilles een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat.

In veel landen in Europa hebben waarde­aandelen het goed gedaan. Deels was dit een inhaalslag na een achterblijvende prestatie in 2020. De sector energie deed het goed vanwege de flink herstelde (olie)prijzen. Financiële waarden profiteerden sterk van het vooruitzicht dat de economische groei in veel landen gaat aantrekken. Een hogere rentemarge is gunstiger voor banken vanwege het aan­trekken van spaargeld en verstrekken van krediet. Niet alle landen presteerden even goed, maar in de regio Europa stegen aandelen­koersen in het eerste kwartaal met 8,4%.

Regionale aandelenrendementen

1 januari 2021 t/m 31 maart 2021

0%
2%
4%
6%
8%
10%
8,4
8,9
4,6
Europa 8,4%
Wereld 8,9%
Opkomend Europa 4,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
8,4
8,9
4,6
Europa 8,4%
Wereld 8,9%
Opkomend Europa 4,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
8,4
8,9
4,6
Europa 8,4%
Wereld 8,9%
Opkomend Europa 4,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
8,4
8,9
4,6
Europa 8,4%
Wereld 8,9%
Opkomend Europa 4,6%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Een gemengd beeld bij de obligatie­beleggingen

Het eerste kwartaal gaf bij obligatie­beleggingen een gemengd beeld. De rente steeg in veel landen en daardoor daalden de koersen van overheids- en bedrijfs­obligaties. De risico-opslag nam echter ook iets af en dat was weer positief voor bepaalde obligatie­koersen. Obligatie­beleggingen leverden in het eerste kwartaal een negatieve bijdrage aan de model­portefeuilles.

Overheidsobligaties

In veel Europese landen is de lange rente iets gestegen, hoewel in Duitsland en Nederland deze rente nog steeds negatief is. De stijging van de rente wordt veroorzaakt door de opwaarts bijgestelde groeiverwachtingen, maar ook doordat de ECB maandelijks minder obligaties opkoopt dan in de vorige periode. Overheidsobligaties daalden in het eerste kwartaal met 2,3%.

“Ondanks de gevolgen van de coronacrisis is het aantal bedrijven dat failliet gaat nog steeds relatief laag”

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties behaalden een licht negatief resultaat. De rentestijging werd deels gecompenseerd door de daling van de risico-opslag. Ondanks de gevolgen van de coronacrisis is het aantal bedrijven dat failliet gaat nog steeds relatief laag. Bedrijfsobligaties zijn in het eerste kwartaal met 0,7% gedaald.

Hoogrentende obligaties

De hoge coupons van hoog­rentende obligaties hebben er voor gezorgd dat deze categorie een positief rendement heeft behaald. De koersen van hoogrentende obligaties stegen in het eerste kwartaal met 1,5%.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn vaak overheids­obligaties met een lange looptijd. Dat maakt ze doorgaans kwetsbaarder voor rentebewegingen. De inflatie­verwachting nam iets toe door de verwachte hogere consumenten­bestedingen. De koersen van aan inflatie gekoppelde obligaties zijn met 1,2% gestegen.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 januari 2021 t/m 31 maart 2021


-2,3
-0,7
1,5
1,2
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Overheidsobligaties Europa -2,3%
Bedrijfsobligaties Europa -0,7%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
-2,3
-0,7
1,5
1,2
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Overheidsobligaties Europa -2,3%
Bedrijfsobligaties Europa -0,7%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
-2,3
-0,7
1,5
1,2
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Overheidsobligaties Europa -2,3%
Bedrijfsobligaties Europa -0,7%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%
-2,3
-0,7
1,5
1,2
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Overheidsobligaties Europa -2,3%
Bedrijfsobligaties Europa -0,7%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 1,2%

Bron: Bloomberg / Morningstar