Column

Kosten­verlaging

We horen elke dag over de oplopende kosten van veel diensten en producten. Maar in dat kader heb ik dit keer goed nieuws voor u. Uw kosten gaan namelijk omlaag. Door een arrest van de Hoge Raad is vast komen te staan dat er bij vermogensbeheer geen BTW meer verschuldigd is. Wij geven die besparing één op één aan u door.


Daardoor gaat de all-in fee voor Beheerd Beleggen omlaag en wordt voor u onze dienst­verlening dus een stuk goedkoper.

“De grote vraag onder beleggers is of de rente de komende tijd nog (veel) verder zal gaan stijgen. De meningen onder analisten zijn hierover verdeeld”


Michel Engbers, Directeur Investment Office

Nationale-Nederlanden Bank

Rente en inflatie, de thema’s van nu

De grote vraag onder beleggers is of de rente de komende tijd nog (veel) verder zal gaan stijgen. De meningen onder analisten zijn hierover verdeeld. Een en ander hangt ook heel erg af van de richting van de inflatie. Woensdag 20 april heb ik weer een presentatie gegeven op het congres van de Federatie Financieel Planners. Daar gingen wij wat dieper in op de ontwikkeling van de rente.


Als de inflatie de komende tijd hoog blijft (onder andere door de oorlog in Oekraïne), dan is de kans groot dat de rente ook verder zal oplopen. Want centrale banken zullen dan de rente willen verhogen om de inflatie af te remmen. Mijn collega Pim van Tilburg heeft daar onlangs nog een blog over geschreven.


De laatste tijd komen er al meer geluiden van bestuurders van de Europese Centrale Bank dat ze de rente wel eens eerder zouden kunnen gaan verhogen dan tot nu toe werd gedacht. Er wordt nu al gesproken over juli.


Ander beeld

Mocht echter de oorlog in Oekraïne vrij snel tot een einde komen (wat om vele redenen een goede zaak zou zijn), dan is het waarschijnlijk dat de prijzen van energie en voedsel weer wat omlaag zullen gaan. Ook de ontwikkeling van de economie de komende tijd is daarbij van belang. Het IMF voorziet dit jaar bijna 1% minder groei in de wereld. Als de economische groei hard inzakt zal dat ook leiden tot minder inflatie.


China speelt eveneens een belangrijke rol. De inflatie werd al in 2021 opgestuwd doordat door de vele lockdowns wereldwijd productieketens verstoord werden. In combinatie met een inhaalvraag nadat Corona enigszins onder controle was gebracht, leidde dat tot hogere prijzen. Als de huidige lockdowns in China snel beëindigd worden, dan zullen deze keer die productieverstoringen ook meevallen.


Dan ontstaat er al met al een heel ander beeld, met op termijn een (fors) dalende inflatie en daarmee wellicht zelfs een dalende rente. 

Gezien de vele onzekere factoren die hierbij een rol spelen is het zaak om de ontwikkelingen continu in de gaten te blijven houden en daar naar te acteren indien nodig. Dat is ons werk.


Michel Engbers

Directeur Investment Office
Nationale-Nederlanden Bank


21 april 2022