Opbouw van de modelportefeuilles

Wijzigingen model­portefeuilles in april 2023

Het Investment Office heeft de model­portefeuilles begin april in lijn gebracht met de visie voor de komende periode. We hebben je hierover per e-mail geïnformeerd. Hieronder lees je een korte samenvatting van de toelichting.


De inflatie is de laatste maanden gedaald. Toch is deze nog steeds veel hoger dan het doel van 2% van de centrale banken. Daarom is het nog steeds nodig dat de centrale banken de beleidsrente verhogen. De bedrijfs­resultaten kunnen daarom in 2023 verder onder druk komen te staan. Met de aanpassingen die we doorvoeren sluiten de model­portefeuilles weer goed aan bij onze visie.


Wil je de uitgebreide toelichting nog eens nalezen? Je vindt de achtergrond en de specifieke wijzigingen in de beleggings­fondsen op nn.nl. Voor alle actieve fondsen waarin wij voor je beleggen is informatie over kosten en een Essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar.


Bekijk de toelichting op nn.nl