Analyse en beleggingsresultaten

Rente­verlagingen uitgesteld

De economische voor­uit­zichten waren in het afgelopen kwartaal positiever dan verwacht.


Zo zijn de groei­verwachtingen omhoog bijgesteld. Daarnaast is de kans op een recessie in 2024 kleiner geworden. Ook de cijfers uit het laatste kwartaal van 2023 stelden niet teleur. Hetzelfde geldt voor de vooruit­zichten van het bedrijfs­leven voor 2024. Wel is de inflatie minder snel gedaald dan eerder werd aangenomen. De verwachting was daardoor dat de Fed en de ECB de rente in juni 2024 verlagen in plaats van in april. Beleggers werden daar niet nerveus van. Van uitstel komt in dit geval geen afstel, was de gedachte.


“In het eerste kwartaal zijn aandelen­koersen wereld­wijd met ruim 10% gestegen”

Aandelen­koersen gestegen

Aandelen­koersen ontwikkelden zich positief. Japan presteerde erg goed: de economie groeit en de inflatie lijkt daar eindelijk structureel aan te trekken. Na zeventien jaar maakte de BoJ een einde aan een lange periode van negatieve rente. In de Verenigde Staten en Europa trokken vooral aandelen in de informatie­technologie­sector de kar. China was de uitzondering op het positieve sentiment. Aan­houdende financierings- en waarderings­problemen in de vastgoed­sector zorgden daar voor onzekerheid en dalende aandelen­koersen. In het eerste kwartaal zijn aandelen­koersen wereld­wijd met ruim 10% gestegen.


Pas op de plaats voor obligaties

Kapitaal­markt­rentes stegen licht, doordat de kans op een recessie was afgenomen. De daling van de inflatie ging minder snel dan verwacht. Hierdoor verlagen de meeste centrale banken de beleids­rentes op zijn vroegst in juni. Wereldwijd was er een lichte daling van de obligatie­koersen. Risico­vollere obligaties leverden nog wel een positief resultaat op.


Goudprijs gestegen

De goudprijs behaalde het afgelopen kwartaal een recordstand van ruim 2.200,- US dollar. Hier waren twee redenen voor. Allereerst de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en daarnaast het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Maar ook het vooruit­zicht op lagere rentes bleef gunstig voor de goud­prijs. De bijdrage van goud aan de model­portefeuilles was opnieuw positief.


Verantwoord beleggen

We brachten het afgelopen kwartaal geen wijzigingen aan in de model­portefeuilles. Voor de beleggings­fondsen in onze model­portefeuilles volgen we nauwkeurig de ontwikkelingen in duurzaam beleggen. De focus ligt op het verminderen van de negatieve invloeden op klimaat­verandering. De uitstoot van broei­kas­gassen van de investeringen binnen een beleggings­fonds is één van de ESG-indicatoren die we volgen. Er waren dit kwartaal geen noemens­waardige wijzigingen van de ESG-indicatoren.


Positief rendement model­portefeuilles

Zowel onze aandelen- als onze obligatie­beleggingen zijn in het eerste kwartaal gestegen. Het rendement was in alle model­portefeuilles positief.

Japan koploper in eerste kwartaal

Wereldwijd zijn de aandelen­koersen het jaar goed begonnen. Vooral de positieve ontwikkelingen van de Japanse en de Noord-Amerikaanse economie droegen hieraan bij. Het leek aandelenbeleggers niet te deren dat de beleidsrente in veel Westerse landen niet is verlaagd. En dit waar­schijnlijk pas later dit jaar gaat plaats­vinden. Koersen stegen wereld­wijd in het eerste kwartaal gemiddeld met ruim 10%.

Regionale aandelenrendementen

31 december 2023 t/m 31 maart 2024


Europa

MSCI Europe Index


+7,6%

De ontwikkelingen in de Europese economie waren gemixt. Veel bedrijfs­resultaten bleven nog op peil en de arbeids­markt is sterk. Inflatie­cijfers daalden langzaam richting de 2% die de ECB wenst. Aan de diensten­kant ging het in veel landen nog redelijk goed. Maar in enkele grote landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië, hapert de industrie. Illustratief zijn de sterk krimpende industriële productie en de dalende fabrieks­orders in Duitsland. Toch presteerden de Europese aandelen goed. Dat was dan ook vrijwel geheel te danken aan de verwachte rente­verlaging door de ECB.

Noord-Amerika

+12,5%

MSCI North America Index


In de Verenigde Staten deed de economie het beter dan verwacht. De groei van de economie bleek in het laatste kwartaal van 2023 toch weer hoger te zijn dan verwacht. Ondanks de hoge rente blijkt de consument daar toegang te behouden tot kapitaal. Hier­door gaan de bestedingen door. Dit kwam vooral door de sterke arbeids­markt en de lonen die daar­door stegen. Tegelijk zijn de sterke economie en de hogere inflatie de reden dat de Fed de rente in april nog niet zal verlagen. Beleggers zien echter een positief toekomst­beeld: een sterke economie en een lagere rente. Koersen stegen in het eerste kwartaal dan ook sterk.

Opkomende landen

+4,5%

MSCI Emerging Markets Index


Opkomende landen stegen dit kwartaal minder sterk. Beleggers hebben zorgen over de economische groei in China. En dat had effect op opkomende landen die van de export afhankelijk zijn. Daar­naast zijn er aan­houdende zorgen over de waardering en de financiering van Chinees vast­goed. Opnieuw kwam een grote Chinese vast­goed­ontwikkelaar in de problemen. Latijns-Amerikaanse landen lieten een wisselend beeld zien. De groei van Argentijnse aandelen zette door vanwege optimisme over het beleid van de nieuw gekozen president. Europese opkomende landen deden het ook goed. Koersen profiteerden van de verwachte rente­verlaging door de ECB later dit jaar.

Pacific

+8,5%

MSCI Pacific Index


In Japan groeide de economie harder dan gedacht. De export steeg mede door de lage koers van de Japanse Yen. Na jaren­lange deflatie lijkt het huidige, voor Japanse begrippen, hoge niveau stabiel. Dit is een scherp contrast met andere landen die hoge inflatie juist vrezen. Door deze positieve ontwikkelingen heeft de BoJ zelfs het negatieve rente­beleid losgelaten. En daar reageerden aandelen­beleggingen positief op.

Bron: Bloomberg / Morningstar

Geen rente­verlagingen in april

“De algemene consensus op de financiële markten veranderde naar ‘minder rente­verlagingen die pas later in 2024 door­gevoerd worden’”

De verwachte aanvang van rente­verlagingen is voorlopig uitgesteld naar juni. Centrale banken worstelen met deze timing. Te laat de rente verlagen betekent namelijk mogelijk schade voor de economie. Te vroeg verlagen wakkert mogelijk de inflatie weer aan.

Op basis van de economische ontwikkelingen verwachtte de Fed de rente niet eerder dan juni te verlagen. En de ECB gaf aan pas te willen verlagen na meer bewijs dat de inflatie structureel richting de 2% gaat.


De algemene consensus op de financiële markten veranderde naar ‘minder rente­verlagingen die pas later in 2024 door­gevoerd worden’. De rendements­verschillen tussen de diverse obligatie­categorieën waren beperkt dit kwartaal.

Overheids­obligaties, bedrijfs­obligaties en Inflation linked bonds

In een aantal Westerse landen lieten economische indicatoren in het eerste kwartaal wat groei zien. Hierdoor steeg de kapitaal­markt­rente licht. Obligaties met een hogere krediet­waardigheid gaven daarop wat terrein prijs. Maar de koers­dalingen bleven gemiddeld beperkt tot minder dan 1%.

High yield en Emerging markets bonds

Emerging markets bonds zagen de spread iets afnemen en leverden een positief rendement op. Dat gold ook voor high yield bonds. De kans op een sterke economische terugval nam af; dat is positief voor risico­vollere obligatie­beleggingen.

Netto rendement obligatiecategorieën

31 december 2023 t/m 31 maart 2024


-0,6
-0,4
0,5
-0,3
1,6
2,2
1,3
0,5
-0,5
-0,9
-1%
-0,5%
0%
0,5%
1%
1,5%
2%
2,5%
Overheidsobligaties Europa -0,6%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,4%
Bedrijfsobligaties Europa 0,5%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,3%
Hoogrentende obligaties Europa 1,6%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 1,3%
Obligaties opkomende landen LC 0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa -0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -0,9%
-0,6
-0,4
0,5
-0,3
1,6
2,2
1,3
0,5
-0,5
-0,9
-1%
0%
1%
2%
3%
Overheidsobligaties Europa -0,6%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,4%
Bedrijfsobligaties Europa 0,5%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,3%
Hoogrentende obligaties Europa 1,6%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 1,3%
Obligaties opkomende landen LC 0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa -0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -0,9%
-0,6
-0,4
0,5
-0,3
1,6
2,2
1,3
0,5
-0,5
-0,9
-1%
0%
1%
2%
3%
Overheidsobligaties Europa -0,6%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,4%
Bedrijfsobligaties Europa 0,5%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,3%
Hoogrentende obligaties Europa 1,6%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 1,3%
Obligaties opkomende landen LC 0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa -0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -0,9%
-0,6
-0,4
0,5
-0,3
1,6
2,2
1,3
0,5
-0,5
-0,9
-1%
-0,5%
0%
0,5%
1%
1,5%
2%
2,5%
Overheidsobligaties Europa -0,6%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,4%
Bedrijfsobligaties Europa 0,5%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,3%
Hoogrentende obligaties Europa 1,6%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 2,2%
Obligaties opkomende landen HC 1,3%
Obligaties opkomende landen LC 0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa -0,5%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -0,9%

Bron: Bloomberg / Morningstar