Hoe om te gaan met een stijgende rente?

Column Michel Engbers, directeur Investment Office

In mijn vorige column van oktober 2016 schreef ik al dat wij niet de verwachting hadden dat de rente nog verder zou dalen dan de zeer lage niveaus van dat moment. En dat wij daar toen al onze modelportefeuilles op aangepast hadden. Sindsdien is de rente op 10 jaars Duitse staatsobligaties opgelopen van min 0,14% op jaarbasis naar ongeveer plus 0,35% op jaarbasis. Dat is voor staatsobligaties een behoorlijke stijging.


Obligatiekoersen dalen normaal gesproken bij een stijgende rente en omgekeerd. Dat komt doordat de meeste obligaties een vast rentebedrag uitkeren. Bij 1% rente (bij uitgifte) op een obligatie van bijvoorbeeld € 1.000,- keert deze obligatie € 10,- rente per jaar uit. Als de marktrente vervolgens naar 2% stijgt, dan wordt de obligatie die slechts € 10,- per jaar uitkeert relatief onaantrekkelijker. Men kan dan namelijk voor € 1.000,- ook een andere obligatie aankopen die 2%, dus € 20,- rente per jaar uitkeert. De koers van de obligatie die € 10,- rente uitkeert, zal daardoor dalen. 


Een stijgende marktrente is dus gemiddeld genomen niet goed voor de koersen van obligaties. Wij verwachten dat de rentes in Europa en de Verenigde Staten op middellange termijn nog iets verder omhoog zullen gaan. Daarom spreiden wij de obligatiebeleggingen over de hele wereld en over verschillende soorten obligaties; onder andere obligaties die beter bestand zijn tegen een stijgende rente. Zo bestaat bijvoorbeeld inmiddels 12% van het obligatiegedeelte van de modelportefeuilles uit zogenaamde ‘inflation linked’ obligaties. Bij deze obligaties beweegt de rente mee met de inflatie. Deze obligaties kennen dus geen vaststaand bedrag aan rente. Wij verwachten dat de inflatie de komende tijd zal aantrekken waardoor de rente op die obligaties zal oplopen.

Ook de beleggingen in onze modelportefeuille zijn gevoelig voor een stijgende rente. Maar op deze manier zorgen wij ervoor dat een eventueel stijgende rente minder invloed heeft op de modelportefeuilles. 

Michel Engbers

Directeur Investment Office

Wat vindt u van deze Kwartaalupdate? Geef hier uw mening. 

Wat vond u van deze uitgave?