Resultaten van de modelportefeuilles

In alle regio's zijn de koersen van aandelenbeleggingen dit kwartaal gedaald. Mede door de sterk gedaalde olieprijs gingen de koersen in de energiesector het meest omlaag. De angst voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China raakte ook veel andere sectoren. Ondanks de redelijk goede economische verwachtingen nam de risicopremie op obligaties toe. Dit gaf koersdruk op risicovollere obligatiecategorieën. Door de ontwikkelingen in het vierde kwartaal zijn veel aandelen- en obligatiebeleggingen in de modelportefeuilles op jaarbasis negatief geëindigd.

Het rendement van modelportefeuille Neutraal 4 met een standaard weging van 50% obligaties en 50% aandelen kwam het afgelopen kwartaal uit op -6,26%. Daarmee kwam het rendement op jaarbasis uit op -5,56%.

Netto rendement

4e kwartaal 2018 van Basis Beheerd Beleggen

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Benieuwd welk rendement we voor u behaald hebben?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement.


In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Ga naar mijn.nn