Vooruitzichten

Optimistisch over de beleggings­kansen in 2021

Verschillende ontwikkelingen wijzen erop dat 2021 een positief beleggingsjaar kan worden. Zo voorspelt het IMF dat de wereldwijde economische groei dit jaar waarschijnlijk boven de 5% uitkomt. Andere vooraanstaande instituten komen met vergelijkbare voorspellingen. Vanwege lockdowns is de kans op een krimp van de economie in het eerste kwartaal overigens vrij groot. De groei in 2021 zal vooral in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. Daarbij gaan we er vanuit dat door het massaal vaccineren tegen Covid-19 de economie zal normaliseren.


“Gezien de economische vooruitzichten zijn wij redelijk optimistisch over de beleggings­kansen in 2021.”

In de eerste helft van dit jaar zullen veel landen hun economie blijven steunen met nieuwe stimuleringsmaat­regelen. Ook de centrale banken blijven voorlopig fors monetair stimuleren. Bedrijven zullen met het aantrekken van de economie de resultaten in de loop van 2021 zien verbeteren, dit is nodig, kijkend naar de hoge waarderingen in bepaalde sectoren. De lage rente zorgt ervoor dat lenen en herfinancieren van schulden aantrekkelijk blijft en investeringen weer zullen aantrekken. Op termijn zullen bedrijven weer meer dividend kunnen uitkeren. Al met al goed voor de vooruitzichten van aandelen­beleggingen.


Ook de omstandigheden voor obligatiebeleggingen zijn redelijk goed. Hoewel zowel de korte als de lange rente erg laag zijn en soms zelfs negatief staan, is de kans op forse rentestijgingen in de meeste landen vrijwel uitgesloten. De belangrijkste centrale banken hebben aangegeven niet te verwachten de rente voor 2022 te verhogen. Hiermee is een groot renterisico voor obligaties te verwaarlozen. Economisch herstel vermindert de kans op spreadrisico, al beweegt de spread veel meer mee met de korte-termijnontwikkelingen. Ondanks de zeer lage rentevergoeding zijn er kansen voor diverse obligatiecategorieën.


Een onverwachte wending in de strijd tegen Covid-19 kan natuurlijk roet in het eten gooien. Ook zal de volatiliteit hoog blijven. Maar gezien de economische vooruitzichten zijn wij redelijk optimistisch over de beleggingskansen in 2021.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Waren groeiaandelen in 2020 nog de ‘corona winnaars’, de hoge waardering van sommige bedrijven in bijvoorbeeld de technologiesector kan tot koerscorrecties leiden als de verwachtingen niet worden waargemaakt. Koersdoelen van analisten zijn in deze sector onophoudelijk verhoogd. Zodra de financiële resultaten tegenvallen, kan dit grote consequenties hebben voor het koersverloop van deze aandelen. Dat is voor ons een punt van zorg.


Het jaar 2021 biedt goede kansen voor waarde-aandelen na de correctie in 2020. Voor bedrijven in bijvoorbeeld de financiële sector zullen in de loop van het jaar de omstandigheden verbeteren zodra de economie geleidelijk meer gaat groeien. In het algemeen kunnen omzetten weer toenemen en herstructureringen zijn dan grotendeels doorgevoerd. De winstgevendheid zal daarmee verbeteren en de onderwaardering zal deels ingelopen worden. Wij verwachten niet direct forse sectorrotaties maar wel meer interesse voor waarde-aandelen, die de voorgaande jaren sterk zijn achtergebleven.

De regio Noord-Amerika is sterk in technologie- en groeigerelateerde bedrijven, terwijl Europa relatief meer waarde-aandelen kent. Dat blijkt ook uit de samenstelling van de indices. Wij verwachten dat de rendementsverschillen tussen de regio’s kleiner zullen zijn dan vorig jaar. Hierbij speelt wel mee dat de overheid in de Verenigde Staten doorgaans een actief beleid voert om de economie te stimuleren. Wij hebben niet de verwachting dat dit onder de nieuw gekozen president Joe Biden zal wijzigen. Dit is positief voor aandelenbeleggingen. Opkomende markten zijn vanwege hun export-georiënteerde economieën ook kansrijk als de wereldeconomie aantrekt. Ook zullen de grondstofprijzen verder kunnen aantrekken na de dip in 2020.


De gevolgen van de coronacrisis zijn in 2021 zeker nog voelbaar, dit zal terug te zien zijn in de macro-economische cijfers. Wij houden daarom rekening met een sterk wisselend beleggings­sentiment dat mogelijk tot grote koersuitslagen kan leiden. Voor individuele bedrijven zullen de directe gevolgen zichtbaar worden zodra steunmaatregelen van overheden eindigen, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. De tweede helft van het jaar zal in het teken staan van economisch herstel. In 2021 staan er weer veel nieuwe beursintroducties gepland en zullen de activiteiten op gebied van fusies en overnames verder toenemen. Bovendien ontstaat met economische groei ook weer meer ruimte voor aandeleninkoop­programma’s. We verwachten voor geheel 2021 dan ook een redelijk positief jaar voor aandelenbeleggingen.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2020 van Basis Beheerd Beleggen

37,1%
Europa
45,9%
Noord-Amerika
7,5%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
37,1%
Europa
45,9%
Noord-Amerika
7,5%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
37,1%
Europa
45,9%
Noord-Amerika
7,5%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
37,1%
Europa
45,9%
Noord-Amerika
7,5%
Pacific
9,5%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

De vooruitzichten voor obligatiebeleggers zijn redelijk. Centrale banken blijven de komende tijd grote pakketten obligaties opkopen en zullen de rente voorlopig niet verhogen. Door de omvangrijke economische steun van overheden kunnen veel bedrijven (ook de risicovollere) voorlopig aan hun verplichtingen blijven voldoen, het debiteurenrisico blijft daarom laag.


Voorlopig blijven centrale banken een dominante rol spelen in de obligatiemarkt. In de markt bestaat wel enige zorg of het massaal opkopen van obligaties op langere termijn nog effectief en houdbaar is. Het verkleinen van de opkoopprogramma’s van centrale banken zou grote impact kunnen hebben. Een ander instrument dat actief ingezet kan worden is ‘yield curve control’. Een voorbeeld daarvan is Japan waar de BoJ de 10 jaars rente op of dicht bij de 0% wil houden en ingrijpt zodra de rente oploopt. We hoeven ons voorlopig dus geen zorgen te maken dat de rol van centrale banken uitgespeeld raakt.

De keerzijde van de medaille is dat de rentevergoeding op overheidsobligaties erg laag is. Rendement moet dus behaald worden in andere categorieën zoals bedrijfsobligaties, obligaties van opkomende landen of hoogrentende obligaties. Deze categorieën vinden wij nog steeds aantrekkelijk geprijsd. Maar ook de meer technische elementen zoals de positie op de yieldcurve en valutaire keuzes spelen een rol bij het samenstellen van de modelportefeuille.


Wij verwachten met een goede spreiding over al deze onderdelen een goede risico-rendementsverhouding te bereiken. Onderdeel daarvan is dat wij momenteel minder risico aanhouden door het deel van de categorie obligaties in de modelportefeuilles te onderwegen.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2020 van Basis Beheerd Beleggen


52,8%
Europa
31,1%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
11,7%
Opkomende landen
52,8%
Europa
31,1%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
11,7%
Opkomende landen
52,8%
Europa
31,1%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
11,7%
Opkomende landen
52,8%
Europa
31,1%
Noord-Amerika
Pacific4,4%
11,7%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.