Column

Een gezonde correctie

Sinds half november zijn aandelen­koersen van met name technologie bedrijven aan het dalen. De vraag is of dit een gezonde correctie is of het begin van een structurele en bredere daling.


In mijn vorige column schreef ik al dat er veel zorgen zijn over verschillende risico’s zoals Corona, stijgende energie­prijzen, et cetera. En dat tussen­tijdse correcties daardoor mogelijk zouden zijn. Een dergelijke correctie is de laatste paar maanden dus gaande.

“Dat die waar­deringen momenteel naar wat normalere niveaus gaan is eigenlijk alleen maar goed”


Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer NN Bank


De Amerikaanse index voor verlies­latende, nog niet zo lang bestaande technologie bedrijven, staat inmiddels ongeveer 40% lager dan de top van oktober 2021. Veel van die bedrijven waren miljarden waard terwijl ze weinig omzet boekten en verlies leden. Dat die waarderingen momenteel naar wat normalere niveaus gaan is eigenlijk alleen maar goed.

Daarnaast staat ongeveer de helft van de aan de Nasdaq index genoteerde aandelen meer dan 50% onder hun piek. De koersen op de Nasdaq waren wel heel hard opgelopen. De waarderingen zijn ook daar dus wat reëler geworden.


Opmars waarde-aandelen

Tegelijkertijd zijn de zogenaamde ‘waarde’-aandelen nu juist aan een opmars bezig. Financials, grond­stoffen- en energie­bedrijven zitten bijvoorbeeld stevig in de lift. Dat waren nu juist de relatief lager gewaardeerde aandelen.


In onze ogen is dus sprake van een gezonde correctie. De heel hoog gewaardeerde delen van de aandelen­markten doen een stap terug en tegelijkertijd stijgen aandelen van de lager gewaardeerde bedrijven.


Wij hebben al enige tijd relatief meer ‘waarde’-aandelen in onze model­portefeuilles (een ‘overwogen’ positie). Dit mede vanwege de hoge waarderingen van de ‘groei’-aandelen zoals die van technologie ondernemingen.


Mogelijke dreigingen

Zoals ik schreef in mijn column van juli 2021 is een structurele en verdere stijging van de inflatie wel een echte bedreiging voor de markten. Omdat centrale banken dan hard moeten ingrijpen met een hogere rente. Maar, wij gaan ervan uit dat de inflatie in de loop van het jaar gaat dalen, net als de meeste andere analisten. En dat daardoor de rente wel wat kan stijgen maar in historisch perspectief relatief laag blijft.


Dan hebben we nog de dreiging van een militair conflict in Oekraïne. Maar, de ervaring leert dat geopolitieke zaken meestal maar kort invloed op de financiële markten hebben. Laten we hopen dat dit met een sisser afloopt.


Verwachtingen voor 2022

Wij sluiten niet uit dat de correctie nog iets langer gaat duren, maar wij verwachten geen structurele daling van aandelen. De gepresenteerde bedrijfs­resultaten over het vierde kwartaal van 2021 zijn tot dusver weer goed. Veel ontwikkelde landen gaan langzamer­hand uit hun lockdowns. Dat gaat leiden tot een herstel van de economie.


Wij verwachten dat 2022 uiteindelijk goede kansen biedt voor aandelen.Michel Engbers

Directeur Investment Office
Nationale-Nederlanden Bank


26 januari 2022