Opbouw van de modelportefeuilles

Wijzigingen model­portefeuilles in december 2022

Het Investment Office heeft de model­portefeuilles in december in lijn gebracht met de visie voor de komende periode. We hebben je hierover per e-mail geïnformeerd. Hieronder lees je een korte samenvatting van de toelichting.


Door de hoge inflatie hebben centrale banken dit jaar al een aantal forse rente­verhogingen door­gevoerd. Deze rente­ver­hogingen zorgen ervoor dat consumenten minder besteden. Minder vraag naar producten en diensten zorgt vervolgens voor een rem op de economische groei. Wij gaan uit van een lichte recessie met dalende kapitaal­markt­rentes in de belangrijkste westerse landen. Daarom zijn obligatie­beleggingen weer wat aantrekkelijker geworden. De onderweging van de obligatie­beleggingen hebben we in de meeste model­portefeuilles terug­gebracht naar de standaard­verdeling.


Wil je de uitgebreide toelichting nog eens nalezen? Je vindt de achtergrond en de specifieke wijzigingen in de beleggings­fondsen op nn.nl. Voor alle actieve fondsen waarin wij voor je beleggen is informatie over kosten en een EID (Essentieel Informatie Document) beschikbaar. 


Bekijk de toelichting op nn.nl