Beleggingsresultaat

Benieuwd welk rendement we voor u behaald hebben?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Naar mijn.nn 

Rendement afgelopen kwartaal

In het tweede kwartaal was het rendement in de modelportefeuilles in euro’s gemeten licht negatief. De meeste aandelen- en obligatiebeleggingen zijn iets in waarde gedaald. Europese aandelenbeleggingen droegen wel positief bij. De andere regio’s hebben door de waardestijging van de euro een negatieve bijdrage aan het rendement geleverd. De obligatiecategorie hoogrentend in Europa presteerde het best. Wereldwijd gespreide obligaties die gekoppeld zijn aan inflatie waren 1,2% negatief.


Het rendement van modelportefeuille Neutraal 4 met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen kwam het afgelopen kwartaal uit op -1,12%. Over de eerste helft van 2017 is het rendement 1,57% positief.

Netto rendement 2e kwartaal en 1e halfjaar 2017 van Wereld Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendementscijfers zijn na kosten (1% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de door Nationale‑Nederlanden Bank gehanteerde beleggingsprofielen voor de strategie Wereld. Zie www.nn.nl voor een volledig overzicht van de rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Verklarende woordenlijst