Aandelenbeurzen gestegen ondanks de handelsconflicten

De Verenigde Staten hebben de afgelopen maanden verschillende handelsmaatregelen aangekondigd. Voor Europa en Canada gaat het vooral om hogere importheffingen op staal- en aluminiumproducten en de auto-industrie. Voor China gaat het om circa 1.000 verschillende producten. Europa en China hebben gereageerd met tegenmaatregelen en dit voedt de angst voor een verdere escalatie. Hoewel de kans op een handelsoorlog is toegenomen, denken wij nog steeds dat partijen het niet laten escaleren en achter de onderhandelingstafel tot een oplossing komen. Daarom achten wij de kans op een handelsoorlog klein en hebben wij geen wijzigingen in de aandelenpositionering binnen de modelportefeuilles aangebracht.

Spanning rond Noord-Korea

Een zorgwekkende ontwikkeling was de opgelopen spanning rond Noord-Korea. Noord-Korea blijft experimenteren met raketlanceringen. Bovendien maken de Verenigde Staten duidelijk dat het land alles doet om de eigen veiligheid en die van haar lokale partners te garanderen. De beurskoersen veranderden uiteindelijk nauwelijks als reactie op de ’oorlogstaal’ uit beide kampen.

De vraag is of beleggers het gevaar van een mogelijk conflict niet willen zien of dat ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Zeer kenmerkend was ook het gebrek aan beweging van de Amerikaanse dollar. In het verleden nam de Amerikaanse dollar vaak in waarde toe bij geopolitieke spanningen. Maar dit keer was er bijna geen beweging te zien. Geopolitieke spanningen waren voor ons geen reden om de modelportefeuilles aan te passen.

Geopolitieke spanningen zijn niet nieuw

De dreiging van een conflict tussen landen of in een bepaalde regio spelen al lang. Het Midden-Oosten heeft in het verleden geregeld reden tot zorg gegeven over de hoogte van de olieprijs. De onrust die de ‘Arabische lente’ met zich meebracht, was voor beleggers niet gunstig. Dichter bij huis was het conflict over ‘De Krim’ tussen Oekraïne en Rusland. Dat zorgde aanvankelijk voor een daling van de beurskoersen in Europa.

‘De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken’

Geopolitieke onzekerheden, zoals de Noord-Koreakwestie, hebben vaak op korte termijn invloed op de beurskoersen. Maar op lange termijn wordt die invloed vaak teniet gedaan. De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken. En dat is ook wel begrijpelijk; geen enkel land zit immers op een mogelijke nucleaire oorlog te wachten, Noord-Korea noch de Verenigde Staten.

Regionale aandelenrendementen

31 maart 2018 t/m 30 juni 2018

+4,0%

Europa

De hogere Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium zijn in Europa beantwoord met hogere importtarieven op een aantal Amerikaanse producten, zoals de motoren van Harley-Davidson. De Amerikaanse plannen voor hogere importheffingen op de auto-industrie zullen de Europese economie hard raken. Europa heeft aangegeven dan met een pakket van € 250 miljard aan tegenmaatregelen te komen.


Ook was er politieke onzekerheid in Italië. Berichten dat de nieuwe regering overwoog om € 300 miljard aan schulden niet terug te betalen, zorgde voor forse tussentijdse koersbewegingen. Beide ontwikkelingen zette een rem op de stijging van aandelenkoersen in Europa, wat ook merkbaar was in de modelportefeuille.


Toch zijn de aandelenkoersen over het gehele kwartaal door de sterke bedrijfscijfers in Europa met 4% opgelopen.

+8,9%

Noord-Amerika

Dat een handelsoorlog uiteindelijk ook nadelig uitpakt voor de Amerikaanse economie, lijkt beleggers nog niet te deren. De sterke ontwikkeling van de economie, de lage werkloosheid en de fiscale- en investeringsplannen van de overheid zorgen voor een positieve stemming op de beurzen. Vooral in de technologiesector waren de bedrijfscijfers beter dan verwacht en dit steunde de koersen.


Doordat de korte rente in de Verenigde Staten verder is gestegen, is de waarde van de US dollar ten opzichte van de euro met circa 5% opgelopen. Dit had een positief effect op de aandelenbeleggingen in de modelportefeuilles.


Voor beleggers in euro’s zijn de aandelenkoersen in Noord-Amerika met bijna 9% gestegen.

+3,6%

Pacific

De handelstarieven kunnen nadelige gevolgen hebben voor de landbouw- en grondstofprijzen. Toch is in Australië, waar meer dan de helft van de export gerelateerd is aan deze prijzen, de economische groei in juni met 3,1% boven verwachting uitgekomen. Aandelenkoersen in Australië zijn aan een sterke opmars bezig en stegen bijna 10%.


In Japan komt de economie niet voldoende op gang, zelfs niet met het stimuleringsprogramma die de Bank of Japan voert.


In de Pacific zijn de aandelenkoersen in het eerste kwartaal 3,6% gestegen.

-3,6%

Opkomende landen

Landen in deze regio werden om verschillende redenen hard geraakt. De koersdalingen hebben de aandelenbeleggingen in onze modelportefeuille negatief beïnvloed. In China was er de zorg over de gevolgen van het handelsconflict. Importbeperkingen hebben grote gevolgen voor export en daarmee de groei van de Chinese economie. De aandelenkoersen in China daalden doordoor gemiddeld met meer dan 10%.


Argentinië heeft bij het IMF een noodkrediet van 50 miljard dollar aangevraagd. De daling van de Argentijnse peso was niet meer te stoppen zonder externe hulp. Het land staat voor de zware taak harde bezuinigings­maatregelen te nemen. Aandelenkoersen daalden in Argentinië met bijna 40%. In Turkije waren er politieke spanningen en daalde de Turkse lira. Dit trok de aandelenkoersen mee omlaag.


In de gehele regio daalden de aandelenkoersen met gemiddeld 3,6%.