Vooruitzichten aandelenmarkten

De vooruitzichten voor aandelen zijn vanuit fundamenteel opzicht nog steeds goed. De winstgevendheid van bedrijven is goed en de rente laag. Wel blijft het escaleren van het handelsconflict een bedreiging voor de wereldhandel. Op dit moment gaan wij er nog steeds vanuit dat een handelsoorlog voorkomen kan worden. Daarom handhaven wij de neutrale positie van onze aandelenbeleggingen. Wel heroverwegen wij onze weging in risicovollere aandelenbeleggingen in opkomende landen.

Regionale verdeling aandelen

per 30 juni 2018 van Trends Portefeuille

Europa

Onlangs heeft het IMF de groeivooruitzichten van de Eurozone verlaagd. De belangrijkste redenen waren “onrust op het handelsfront, de onzekere uitkomst van de Brexit en de schuldenlast in enkele landen”. De aankondiging van de ECB om de korte rente tot medio 2019 laag te houden is een steun in de rug. De uitkomst van de Brexit is onzekerder geworden nadat enkele politici in het Verenigd Koninkrijk in juli zijn opgestapt. De onzekerheid is ongunstig voor de gehele Europese economie. Toch handhaven wij onze weging in Europa omdat de economie nog groeit.

Opkomende landen

In verschillende opkomende landen spelen er interne problemen. In Argentinië heeft de overheid een beroep gedaan op financiële steun van het IMF. Als voorwaarde moet Argentinië bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Breder speelt de zorg over verdere escalatie van het handelsconflict en het afbouwen van risicovolle investeringen door beleggers.


Het handelsconflict kan grote gevolgen hebben voor de economie in China. De export vanuit China naar Amerika is veel groter dan de import. Daardoor bestaat het gevaar dat China de Renminbi zal laten devalueren (“goedkoper” zal laten worden) om daarmee de exportdaling te compenseren. Het handelsconflict kan dan omslaan in een valutaoorlog. Ook zien we dat door de gestegen Amerikaanse rente beleggers vaker kiezen om beleggingen in opkomende landen iets af te bouwen. Wij heroverwegen op dit moment onze positie in opkomende landen.

Noord-Amerika

Economisch gaat het goed in de Verenigde Staten. De Federal Reserve verwacht de korte rente in 2018 nog twee keer te verhogen, onder de voorwaarde dat de economie zich goed blijft ontwikkelen. De vooruitzichten voor de winstgevendheid van bedrijven zijn positief. De belastingverlagingen door de Amerikaanse overheid dragen hieraan bij.


Onzeker is wat het handelsconflict met Europa en China op de lange termijn gaat betekenen voor de Amerikaanse economie. Met ingang van 6 juli zijn de invoertarieven op $34 miljard aan Chinese goederen van kracht. China heeft hierop gereageerd met de aankondiging van tegenmaatregelen. Hierop hebben de Verenigde Staten weer aangekondigd om in augustus heffingen in te voeren op $200 miljard aan goederen vanuit China.


Nu is nog niet goed in te schatten wat de effecten van deze maatregelen zijn op aandelenbeurzen. Gezien de goede bedrijfscijfers, de hogere dividenduitkeringen en de aanhoudende inkoop van eigen aandelen handhaven wij onze weging in de Verenigde Staten.

Pacific

De grootste economie in de Pacific is die van Japan. De Bank of Japan heeft aangegeven dat de economische groei en het inflatiepeil nog onvoldoende hoog zijn om de stimuleringsmaatregelen te beëindigen. Dit is in lijn met onze verwachtingen en daarom handhaven wij onze weging in de Pacific.