Analyse en beleggingsresultaten

Tegenstelling beleidsmakers en beleggers

Beleggers reageerden positief op het besluit van de Fed om in juni de beleids­rente niet te wijzigen. De Fed gaf in de toelichting aan ‘eerst de uitwerking van eerdere rente­verhogingen te willen afwachten’. Deze ‘rente­pauze’ zette de beurzen over een breed front hoger.


“Vooral door de sterke arbeids­markt blijft de economie in de VS goed liggen”


Weinig beweging bij obligatiebeleggingen 

De kapitaal­markt­rente is het afgelopen kwartaal weinig veranderd. In de Verenigde Staten steeg de 10-jaarsrente wel. Vooral door de sterke arbeids­markt blijft de economie daar goed liggen. Emerging market debt genoteerd in lokale valuta presteerde het best. Wereldwijde Inflation linked bonds daalden, door­dat de inflatie in enkele landen wat lager is uitgekomen. De spread op High yield bonds is weer verder gedaald, een teken dat beleggers positief gestemd zijn.

Aandelenkoersen herstelden

Aandelen­koersen stegen vooral in Noord-Amerika. Dit kwam door de sterke koers­stijgingen van enkele grote technologie­bedrijven. Beleggers denken dat dit type groeiaandelen het meest recessie­proof is. In de andere regio’s lieten de beurzen een kleine plus zien.


Minder risico in de modelportefeuille

In juli hebben we de samenstelling van de model­porte­feuilles aangepast. Wij hebben bij de obligatiebeleggingen een aantal fonds­wijzigingen doorgevoerd. Daarmee is de rente­gevoelig­heid van de portefeuille iets toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat we meer profi­teren van een rente­daling die we in de toekomst verwachten. Het risico in de portefeuilles is lager dan we standaard aanhouden, omdat we nog steeds minder in aandelen investeren dan we normaal doen.


Verantwoord beleggen

In de afgelopen periode hebben we wijzigingen doorgevoerd vanuit het oogpunt van verantwoord beleggen. Zo hebben we een fonds opgenomen met de focus op duurzame energie. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de negatieve invloeden op de klimaat­verandering van de beleggingen.


Positieve waardeontwikkelingen van de beleggingen

De prijs van goud is in het tweede kwartaal gedaald. Deze prijs­daling leverde een kleine negatieve bijdrage. De koersen van zowel aandelen- als obligatie­beleggingen zijn gestegen. Daardoor hebben alle model­portefeuilles een positief resultaat behaald.

Koersen in Noord Amerika gestegen

De rentepauze in de Verenigde Staten was voor veel beleggers een teken dat de inflatie onder controle begint te komen. De angst voor een verdere forse stijging van de beleids­rente nam af en een mogelijke recessie verdween voor even naar de achtergrond.

Regionale aandelenrendementen

1 april 2023 t/m 30 juni 2023

Europa

MSCI Europe Index

+2,3%

Aandelenkoersen in Europa zijn dit kwartaal licht gestegen. De economie kabbelt in veel landen een beetje voort. In mei bleek wel dat de Duitse economie, na de bij­stelling van de groei­cijfers, toch in een lichte recessie terecht was gekomen. De ECB heeft duidelijk aangegeven nog een aantal rente­verhogingen nodig te hebben om de hoge inflatie te bedwingen. Dit besluit remde de investerings­bereidheid bij bedrijven af, alhoewel de verwachting voor een diepe recessie wel afnam.

Noord-Amerika

+7,6%

MSCI North America Index

Beleggers zijn van mening dat Noord-Amerika de inflatie­problemen eerder onder controle heeft en sneller de rente kan gaan verlagen. Dit was positief voor het sentiment. Maar de stijging van de aandelen­indices kwam in Noord-Amerika wel voor een groot deel voor rekening van enkele megacap-aandelen. Vooral de grote technologie­bedrijven stegen fors in waarde. Dit type bedrijf wordt als minder recessiegevoelig beschouwd vanwege zijn sterke financiële- en marktpositie.

Opkomende landen

-0,5%

MSCI Emerging Markets Index

‘Het piept en het kraakt in China’ volgens sommige beleggers. Men is steeds minder overtuigd dat China de rol als motor van de wereld­wijde economie kan waarmaken. Ook dit kwartaal moest de overheid weer een aantal maat­regelen nemen om de economie te ondersteunen. Koersen daalden en de zorgen over bijvoorbeeld de vast­goed­markt namen toe. Aandelen in andere opkomende regio’s zoals opkomend Europa, Midden- en Zuid-Amerika en India presteer­den wel goed. Daardoor bleef de daling in de gehele categorie ‘aandelen opkomende landen’ beperkt.

Pacific

+2,6%

MSCI Pacific Index

De aandelen­koersen in Japan deden het goed. Het monetaire beleid van de centrale bank blijft ruim. Er vloeit daardoor nog veel geld richting de financiële markten in Japan. Australië en Hongkong lieten koersdalingen zien. De regio Pacific sloot het kwartaal af met een kleine plus.

Bron: Bloomberg / Morningstar

Veel renteverhogingen, maar niet overal

“In de Eurozone en de Verenigde Staten proberen de ECB en de Fed de inflatie te bedwingen”

In veel landen hebben de centrale banken de beleids­rentes weer verder verhoogd. In de Eurozone en de Verenigde Staten proberen de ECB en de Fed de inflatie te bedwingen. Maar in Japan is behoud van de huidige economische groei belangrijker. Daarom houdt de BoJ de rente daar nog steeds extreem laag. En in China is de PBoC de rente juist aan het verlagen om de economie aan te zwengelen.

Verschil kapitaalmarktrente

De kapitaal­markt­rente in Europa is per saldo nagenoeg gelijk gebleven. In de Verenigde Staten daarentegen steeg de 10-jaarsrente wel. Het geeft aan dan men in de Verenigde Staten denkt dat de economie zich beter dan verwacht staande zal houden.


Ook is de risico opslag weer iets gedaald. Vooral bij High yield bond in de Verenigde Staten daalde de opslag en stegen de koersen. De volatiliteit in de obligatie­markt is gedaald: beleggers waren positief en hebben meer vertrouwen in de economie.

Rentecurve

De Fed heeft de rente dit kwartaal alleen in mei verhoogd, daarna laste ze een pauze in. De beleidsrente staat nu op 5,25%. In Europa zag de ECB zich genoodzaakt om de rente zowel in mei als in juni te verhogen. De beleidsrente staat daarmee nu op 3,5%. De korte rente beweegt mee met de beleidsrente.


Omdat de lange rente niet (of minder hard) is gestegen, is de inverse rentecurve groter geworden. Normaal gesproken is dit een indicatie voor een recessie. Maar door de uitzonderlijke hoge inflatie en de reactie van centrale banken daarop, is het afwachten of dit ook nu weer opgaat.

Overheidsobligaties en bedrijfsobligaties 

De koersen van overheids­obligaties en bedrijfs­obligaties zijn niet veel gewijzigd. In Europa zagen we een lichte stijging van de koersen. De daling van de koersen in de Verenigde Staten zorgde voor een lichte daling van de koersen wereldwijd.

High yield, Emerging markets bonds en Inflation linked bonds

Het was negatief voor Inflation Linked Bonds dat de inflatie in veel delen van de wereld is gedaald. In Europa was er nog wel sprake van een kleine koersstijging. Beleggers in High yield bonds en Emerging Market bonds (die noteren in lokale valuta) werden met een kleine koers­stijging beloond voor het investeren in deze risico­vollere obligaties.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 april 2023 t/m 30 juni 2023


0,1
-0,5
0,4
-0,6
1,5
1,4
0,7
2,1
0,7
-2,5
-2,5%
-2%
-1,5%
-1%
-0,5%
0%
0,5%
1%
1,5%
2%
2,5%
3%
Overheidsobligaties Europa 0,1%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,5%
Bedrijfsobligaties Europa 0,4%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,6%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 1,4%
Obligaties opkomende landen HC 0,7%
Obligaties opkomende landen LC 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 0,7%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -2,5%
0,1
-0,5
0,4
-0,6
1,5
1,4
0,7
2,1
0,7
-2,5
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Overheidsobligaties Europa 0,1%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,5%
Bedrijfsobligaties Europa 0,4%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,6%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 1,4%
Obligaties opkomende landen HC 0,7%
Obligaties opkomende landen LC 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 0,7%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -2,5%
0,1
-0,5
0,4
-0,6
1,5
1,4
0,7
2,1
0,7
-2,5
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Overheidsobligaties Europa 0,1%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,5%
Bedrijfsobligaties Europa 0,4%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,6%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 1,4%
Obligaties opkomende landen HC 0,7%
Obligaties opkomende landen LC 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 0,7%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -2,5%
0,1
-0,5
0,4
-0,6
1,5
1,4
0,7
2,1
0,7
-2,5
-2,5%
-2%
-1,5%
-1%
-0,5%
0%
0,5%
1%
1,5%
2%
2,5%
3%
Overheidsobligaties Europa 0,1%
Overheidsobligaties wereldwijd -0,5%
Bedrijfsobligaties Europa 0,4%
Bedrijfsobligaties wereldwijd -0,6%
Hoogrentende obligaties Europa 1,5%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 1,4%
Obligaties opkomende landen HC 0,7%
Obligaties opkomende landen LC 2,1%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 0,7%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd -2,5%

Bron: Bloomberg / Morningstar