Column

A bull market climbs a wall of worry

Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer NN Bank

De titel van deze column is een bekende uitdrukking onder beleggers. Er wordt mee aangegeven dat beurzen verder kunnen stijgen ondanks dat er continu nieuwe zorgen zijn. Mede omdat beleggers er vanuit gaan dat de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Op dit moment zijn bepaalde geopolitieke ontwikkelingen en mogelijke handelsconflicten voorbeelden van zulke zorgen.

Geopolitieke ontwikkelingen

Geopolitieke ontwikkelingen kunnen op verschillende manieren invloed hebben op uw beleggingen.


De, in onze ogen, op dit moment belangrijkste dreiging komt uit het Midden-Oosten waar Iran en Saudi-Arabië tegenovergestelde belangen hebben. Dit straalt uit naar verschillende landen in de regio zoals Syrië, Libanon en Jemen, waar Iran en/of Saudi-Arabië hun invloed laten gelden. Het nucleaire akkoord met Iran, waarbij sancties werden opgeheven in ruil voor het stoppen met het ontwikkelen van kernwapens, staat op dit moment onder grote druk. Mocht dat akkoord door president Trump van de Verenigde Staten opgezegd worden dan kan dit tot grotere spanningen in de regio leiden.


Het andere dreigende conflict rondom het Koreaanse schiereiland, lijkt op dit moment de goede kant op te gaan door de toenadering tussen Zuid- en Noord-Korea.


In beginsel hebben dit soort ontwikkelingen niet onmiddellijk veel invloed op de financiële markten. Wel bijvoorbeeld op de olieprijs, die kan oplopen als het in het Midden-Oosten rommelt. Ook stijgt doorgaans de prijs van goud bij oplopende geopolitieke spanningen. Pas als er echt een escalatie dreigt, gaan de aandelen- en obligatiemarkten ook reageren omdat beleggers dan voorzichtiger worden. Het is belangrijk om dat moment goed in de gaten te houden.

Handelsconflicten

Een andere zorg van beleggers betreft een handelsoorlog die eventueel kan uitbreken. President Trump heeft aangekondigd forse importtarieven te willen gaan heffen op aluminium en staal. Vandaag (1 mei) werd bekend dat de importtarieven voor belangrijke bondgenoten van de VS (waaronder Europa) wederom worden uitgesteld, nu tot 1 juni. Hierdoor kan er langer onderhandeld worden. Hopelijk komt Europa er met de VS uit waardoor het conflict deels in de kiem gesmoord wordt. De importtarieven gelden al wel voor onder andere China.


Daarnaast heeft president Trump heffingen aangekondigd op de import van veel verschillende Chinese goederen, ter waarde van 50 miljard USD. China heeft daarop gereageerd met importtarieven op een vergelijkbaar bedrag aan goederen die vanuit de VS naar China geëxporteerd worden. Vervolgens heeft president Trump opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke heffingen over nog eens 100 miljard USD aan goederen en diensten die vanuit China naar de VS geëxporteerd worden.


Een echte handelsoorlog is om verschillende redenen (o.a. daling van de wereldhandel) erg slecht voor de wereldeconomie. Daarom reageerden de financiële markten in eerste instantie sterk negatief op deze ontwikkelingen. Maar terwijl het gevaar van een handelsoorlog beslist nog niet geweken is, lijken de beurzen dit al vergeten te zijn.


A bull market climbs a wall of worry… maar de financiële markten zullen reageren als een handelsoorlog concreet wordt.


Het is essentieel om als Investment Office ook dergelijke ontwikkelingen continu te monitoren. Dat is het voordeel van vermogensbeheer, er zitten bij ons uitsluitend specialisten met tussen de 20 en 35 jaar beleggingservaring die hier nadrukkelijk naar kijken, en indien nodig uw beleggingen aanpassen.

Michel Engbers

Directeur Vermogensbeheer NN Bank

1 mei 2018

Wat vindt u van deze Kwartaalupdate? Geef hier uw mening.