Forse tussentijdse correcties op aandelenbeurzen

Begin februari werd duidelijk dat er weinig voor nodig is om grote koersbewegingen in gang te zetten. Goede arbeidsmarktcijfers voedden de angst voor een hogere inflatie en een hogere rente, waarop aandelenkoersen in de Verenigde Staten sterk daalden. Een forse correctie die wereldwijd gevolgd werd door de meeste aandelenbeurzen.

Regionale aandelenrendementen

Regionale aandelenrendementen 31 december 2017 tot 31 maart 2018

-4,3%

Europa

Nadat in januari de stijgende trend van 2017 nog doorzette, kwam de correctie in februari vrij onverwacht. De aanleiding was een reactie op macro-economische cijfers uit Noord-Amerika (zie hieronder).


In Europa was de economische ontwikkeling dit kwartaal redelijk positief. Groei- en sentimentscijfers waren goed en de ECB heeft geen nieuwe maatregelen afgekondigd. Toch onttrok ook Europa zich niet aan de wereldwijde dalingen op de aandelenbeurzen.


De onzekere uitkomst van de Brexit zorgde bovendien voor verdere dalingen in het Verenigd Koninkrijk, koersen daalden daar met ruim 8%.


De aandelenkoersen in Europa daalden gemiddeld met circa 4,3%.

-3,9%

Noord-Amerika

De sterke arbeidsmarktcijfers in de Verenigde Staten waren de directe aanleiding van de daling van de sterk opgelopen aandelenkoersen. Eind januari bleek dat de uurlonen harder waren gestegen dan verwacht en dat voedde de angst dat de inflatie in de Verenigde Staten zou oplopen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat de FED de rente sneller zou moeten verhogen. Uiteindelijk zet dit de economische groei en daarmee de winstgevendheid van bedrijven onder druk.


Bovendien deden de aangekondigde handelsmaatregelen (opleggen van invoertarieven) door de regering-Trump het sentiment onder beleggers ook geen goed. De angst voor een handelsoorlog was groot. De gevolgen daarvan waren winstnemingen op aandelenbeleggingen en daardoor sterk dalende koersen.


Over het gehele eerste kwartaal zijn de aandelenkoersen in Noord-Amerika met 3,9% (in euro’s) gedaald.

-4,0%

Pacific

De economische situatie in de Pacific was divers. In Japan was de economische ontwikkeling stabiel. In Australië lijken de economische indicatoren iets te verslechteren. Een dreigende handelsoorlog kan de koersen van een aantal grondstoffen onder druk zetten. Ook viel de groei van de economie en de detailhandelsverkopen iets tegen. Dit heeft de koers van de Australische dollar onder druk gezet.


De aandelenkoersen in de Pacific zijn het eerste kwartaal in euro’s met 4,0% gedaald.

-1,4%

Opkomende landen

De daling van de koersen in de opkomende landen bleef dit kwartaal enigszins beperkt. Sterke economische groei en een toenemende binnenlandse vraag naar goederen en producten maakt de regio minder afhankelijkheid van de afzet naar Westerse landen.


Ook lijkt een verdere escalatie van de handelsoorlog zich vooral tussen China en de Verenigde Staten af te spelen. Latijns-Amerikaanse landen konden zich onttrekken aan het negatieve sentiment, koersen stegen circa met ruim 4%.


De aandelenkoersen in de gehele regio daalden met gemiddeld 1,4%.