Vooruitzichten aandelenmarkten

Handelsconflicten domineren momenteel de beurzen. In het eerste kwartaal kondigde de Verenigde Staten importheffingen aan voor onder andere staal en aluminium. Het tumult hierover zet door en lijkt te escaleren in een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Beurzen reageren hier nerveus op. Wij houden de komende maanden rekening met een hoge koersbewegelijkheid.

De economische omstandigheden voor bedrijven zijn positief. De economische groei is in veel landen nog sterk en de rente blijft laag. Onze verwachting is dan ook dat bedrijven de komende weken goede kwartaalcijfers zullen publiceren.

De toevoeging van een beleggingsfonds in goud in de modelportefeuille vinden wij ook om geopolitieke redenen zeer belangrijk. De situatie in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten en Rusland lijnrecht tegenover elkaar staan inzake Syrië, blijft precair.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2018 van Wereld Portefeuille

Europa

In Europa profiteren bedrijven nog volop van de lage rente. Financiering voor uitbreidingen en overnames is goedkoop en herfinanciering van lopende schulden kan veelal tegen een lage(re) rente. Het sentiment onder ondernemers is positief en de macro-economische cijfers tonen nog steeds dat er groei mogelijk is. 


Wat op termijn kan tegenvallen is dat de ECB het opkoopprogramma stopt en daardoor de korte rente oploopt. Vooralsnog is het niet de verwachting dat de inflatie in de buurt gaat komen van het door de ECB gewenste niveau. Een sterke rentestijging lijkt er voorlopig niet in te zitten. 


Op politiek niveau is er een aantal interessante ontwikkelingen. In Italië gaat het vormen van een regering moeizaam, waardoor hervormingen zouden kunnen uitblijven. In Frankrijk staat president Macron voor de uitdaging de Franse arbeidsmarkt te hervormen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de voorwaarden waaronder zij de Europese Unie verlaten essentieel. Een te hoge ‘vertrekprijs’ bij de Brexit of een slechte toegang tot de Europese markt zouden de economie langdurig negatief beïnvloeden. Voor een duurzame economische groei in Europa moeten deze kwesties in goede banen worden geleid.

Noord-Amerika

In de Verenigde Staten vallen de sterke macro-economische cijfers iets terug. Ook de technologiesector lijkt het moeilijker te krijgen. Voor hen geldt meer dan gemiddeld dat een sterke winstgroei voorwaardelijk is voor de waardering en hoge koersen van de aandelen.


De eerste effecten van de belastingverlagingen zullen in de cijfers over het eerste kwartaal zichtbaar worden. Bovendien speelt het handelsconflict met China, hoewel er ook in de Verenigde Staten weerstand is tegen een verdere escalatie van het conflict.


Exporterende bedrijven vrezen geraakt te worden door tegenmaatregelen in de rest van de wereld. In alle voorgaande keren blijken er namelijk meer verliezers dan winnaars uit een dergelijk conflict te komen, en de verliezers zijn doorgaans consumenten. Die betalen hogere prijzen voor geïmporteerde producten.

Pacific

De economische omstandigheden in de Pacific zijn redelijk positief. De vooruitzichten voor Japan blijven redelijk sterk. De Japanse centrale bank houdt de rente laag en heeft vooralsnog geen plannen om te stoppen met het ondersteunen (aandelen en obligaties opkopen) van de economie. Als exporteconomie heeft Japan geen belang bij handelsconflicten in de wereld. Tot dusver lijkt Japan niet geraakt te worden door maatregelen van de Verenigde Staten.


In Australië bestaat er meer angst voor een handelsconflict. Als grote exporteur van grondstoffen naar China is Australië gebaat bij een groei van de wereldhandel zonder belemmerende maatregelen.

Opkomende landen

In de Latijns-Amerikaanse landen lijkt de rust wat teruggekeerd. De NAFTA (het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag) lijkt voorlopig niet aangepast te worden. De vooruitzichten voor India zijn redelijk positief, de economische groei is met circa 7% sterk en het land is beperkt afhankelijk van de export naar de Verenigde Staten. In China lijken de economische groeiverwachtingen nog steeds waargemaakt te gaan worden. De problematiek van de sterke kredietgroei lijkt wat naar de achtergrond verdwenen.


In opkomend Europa spelen de politieke spanningen tussen Polen, Hongarije en de rest van de Europese Unie. Daarnaast beginnen de sancties die de Verenigde Staten aan Rusland heeft opgelegd, effect te krijgen op de regio.