Analyse en beleggingsresultaten

Beleggingsresultaat

In alle modelportefeuilles was het resultaat in het derde kwartaal positief. Vooral aandelenbeleggingen in de regio Pacific en opkomende landen deden het goed. Europese aandelen herstelden iets van de teruggang in het vorige kwartaal. Bij de obligatiebeleggingen presteerden vooral de aan inflatie-gekoppelde obligaties en de hoogrentende obligaties erg goed. Europese bedrijfsobligaties presteerden ook beter dan gemiddeld. Obligaties van overheden maakten een pas op de plaats doordat de rente bijna gelijk bleef. 

Rendement afgelopen kwartaal 2016

Modelportefeuille “Neutraal 4” met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen is dit kwartaal uitgekomen op 3,58%. 


Rendement 2016 tot nu toe

Het rendement over de eerste negen maanden van 2016 is vooral bij de obligatiebeleggingen bovengemiddeld positief. Alle obligatiecategorieën hebben bijgedragen aan dit rendement. Over de eerste negen maanden is modelportefeuille “Neutraal 4” uitgekomen op 3,25%. 

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Netto rendement 3e kwartaal en geheel 2016 (in %) van Basis Beheerd Beleggen

Rendementscijfers zijn na kosten (0,4% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de door Nationale-Nederlanden Bank gehanteerde beleggingsprofielen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Benieuwd welk rendement u behaald heeft?

U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille dagelijks zien op uw persoonlijke pagina op mijn.nn. Naast de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het rendement vanaf de start, kunt u onder het kopje “Meer informatie” uw kwartaalrapportage inzien met daarin alle relevante informatie waaronder uw kwartaalrendement.

Naar mijn.nn 

Verklarende woordenlijst