De modelportefeuilles zijn aangepast

Hieronder leest u kort wat er gewijzigd is en waarom. Wilt u meer over de aanpassingen lezen? Ga dan naar www.nn.nl/update

Wijzigingen in aandelenbeleggingen

Bij de aandelenbeleggingen voeren we twee wijzigingen door. Robeco Emerging Conservative Equities Fund wordt vervangen door Fidelity Emerging Markets Fund. Een belangrijke reden hiervoor is dat de verhouding tussen het risico en rendement van het fonds Fidelity Emerging Markets op langere termijn beter is.


Pictet-Water I EUR wordt vanwege de sterk toegenomen fondsomvang minder flexibel bij het selecteren van beleggingen. Het fonds moet grotere aankopen doen in een nichemarkt waarin een beperkter aantal bedrijven actief is. Dit kan een prijsopdrijvend effect hebben. Dit is de voornaamste reden om dit fonds te vervangen door RobecoSAM Sustainable Water.

Wijzigingen in obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen voeren we een aantal wijzigingen door. GS Growth & Emerging Markets Debt Local Base wordt vervangen door DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable. De sterke uitstroom van kapitaal en de koersdalingen van een aantal lokale valuta uit opkomende landen heeft een negatief effect gehad op het rendement van GS Growth & Emerging Markets Debt Local Base.
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable past beter in de modelportefeuilles, omdat dit fonds minder last heeft van valutaschommelingen.


Daarnaast hebben we Robeco Global Credits, een wereldwijd gespreid fonds, toegevoegd waardoor de weging van Europese bedrijfsobligaties enigszins wordt verlaagd. Ook hebben we de weging van ‘aan inflatie gekoppelde beleggingen’ verminderd. Reden hiervoor is dat, ondanks een aantrekkende economie, de dreiging van een sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten en Europa is verminderd.


Kempen Global Sov Fundamental Index Fund wordt vervangen door NN Global Obligatie Fonds.
Begin oktober heeft Kempen Capital Management NV aangegeven medio november te stoppen met fundamenteel indexbeleggen. Als gevolg daarvan hebben wij besloten het Kempen Global Sov Fundamental Index Fund per direct uit de selectie te verwijderen. In plaats daarvan hebben wij het NN Global Obligaties fonds geselecteerd. Dit fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties met de focus op kwaliteit. Ongeveer 80% van de investeringen zijn van hoge kwaliteit. Doordat het fonds wereldwijd belegt is er sprake van valutarisico.