Analyse en beleggingsresultaten

Resultaten van de modelportefeuilles

In bijna alle modelportefeuilles was het rendement positief. Alleen het meest defensieve profiel was licht negatief doordat de obligatiebeleggingen onder druk stonden als gevolg van de gestegen rentes. Bij de aandelenbeleggingen stegen vooral aandelen uit de Amerikaanse consumentensector sterk. Wereldwijd zijn veel macro-economische indicatoren nog positief.

Lees verder