Opbouw van de modelportefeuilles

Geen nieuwe wijzigingen

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles in augustus gewijzigd.

Na het herstel in het tweede kwartaal op de aandelen- en obligatiemarkten vonden wij het een juist moment om de model­portefeuilles aan te passen. Wij vervingen enkele beleggings­fondsen en als gevolg daarvan pasten we de wegingen van andere beleggings­fondsen aan. Wij bleven voor­zichtig. Zo hielden we vast aan de onderweging in de aandelen- en obligatiebeleggingen. We hand­haafden ook de liquiditeit en de goudbelegging in de model­portefeuilles.


Met deze wijzigingen kwamen de model­portefeuilles weer beter in balans en zijn wij goed gepositioneerd voor de komende periode.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

Binnen de aandelenbeleggingen is een aantal nieuwe fondsen toegevoegd, dat onder de huidige omstandigheden een beter risico-rendement perspectief biedt. Zo is een fonds toegevoegd met de focus op bedrijven met een 'lage beweeglijkheid' (low volatility). Deze strategie verlaagt het risico op grote koersschommelingen van de geselecteerde bedrijven. Door de wijzigingen is ook de sectorverdeling en de verhouding waarde- versus groeiaandelen in de modelportefeuilles weer met elkaar in lijn gebracht.

Wijzigingen obligatie­beleggingen

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van de beleggingscategorie 'asset backed securities' (zoals gedekte obligaties). Hiermee wordt indirect belegd in onder andere hypotheken, consumentenleningen en leasecontracten. Wij kiezen daarbij voor een beleggingsfonds dat belegt in asset backed securities met een relatief hoge kredietwaardigheid, die toch een aantrekkelijke vergoeding bieden. De opname van dit fonds draagt ook bij aan de spreiding van obligaties binnen de modelportefeuilles.

U kunt de achtergrond en de specifieke wijzigingen in de beleggingsfondsen vinden op nn.nl.


Bekijk de toelichting op nn.nl