Vooruitzichten

Onze vooruitzichten zijn niet gewijzigd

De recente rente­ver­hoging van de ECB lag in de lijn der ver­wachting. De boodschap dat zowel de ECB als de Fed denken dat de rente een langere periode op het huidige hoge niveau blijft, was een tegen­valler. Dit voor­uit­zicht zal het optimisme onder beleggers de komende tijd drukken.


“Inflatie bestrijden blijft het ‘mantra’ van de centrale banken”

Onze positionering gaat al langere tijd uit van een ‘rente­plateau’. Zolang de inflatie niet daalt en de economie stabiel blijft, zien we op korte termijn geen daling van de beleids­rentes. Inflatie bestrijden blijft het ‘mantra’ van de centrale banken.


Maar we zien wel al ver­schillende economische indicatoren ver­slechteren. De hoge rente begint dus z’n tol te eisen. Vooral Europa zien we verzwakken. De inflatie­stijging neemt af, de piek is achter de rug. Maar de inflatie staat nog steeds ruim boven het target­niveau van de centrale banken. Dit gegeven gecombineerd met een vertragende economie kan zorgen voor stagflatie. Zover is het zeker nog niet, maar waak­zaamheid is geboden.


We handhaven onze keuze om minder in aandelen te beleggen dan we normaal doen. Ook de spreiding over verschillende obligatie­categorieën vermindert het risico en is goed voor het rendements­perspectief. De belegging in goud draagt bij aan de diversificatie en daarmee de risico­spreiding.


Voorspellingen minder positief

De Europese Commissie heeft de groei­verwachtingen voor 2023 en 2024 neer­waarts bijgesteld. Volgens haar zal de hoge inflatie een negatief effect hebben op de consumentenbestedingen. En ook het rente­beleid van de ECB heeft volgens haar impact op de groei.


Maar niet alleen de beleids­makers zijn minder positief. De meest recente PMI-cijfers waren onder de vijftig. PMI-cijfers zijn vaak een goede graad­meter gebleken. En een getal onder de vijftig betekent dat de inkoop­managers minder positief zijn over de nabije toekomst. Er wordt dan een krimp van de economie verwacht.


Tekenend was ook dat na de lichte recessie van de afgelopen twee kwartalen het IFO-cijfer in Duitsland weer lager uitkwam. De stand van 82.9 geeft aan dat het bedrijfs­sentiment pessimistisch is. In de Verenigde Staten zijn de groei­verwachtingen nog wel positief.


Blijven voorzichtig

Vanwege de hoge rente verwachten we dat de economische omstandig­heden richting 2024 kunnen gaan ver­zwakken. Dit is negatief voor de bedrijfs­resultaten, met gevolgen voor zowel aandelen- als obligatie­koersen.


Goud een waardevolle toevoeging

We denken dat goud op de middel­lange termijn een waarde­volle bijdrage kan leveren aan zowel de spreiding in de model­porte­feuille als het rendements­perspectief.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Correctie aandelenkoersen ligt op de loer

Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom we denken dat aandelen­koersen wat zullen corrigeren de komende maanden. Onder anderen zorgt de beleids­rente die een lange periode hoog blijft voor een toename van de financierings­kosten.

Hoge waarderingen gaan binnen een aantal sectoren nog uit van een economische groei in plaats van een krimp of stabilisatie. En consumenten gaan minder uitgeven vanwege de sterk gestegen prijzen. Regionaal denken we dat Europa het meest kwetsbaar is de komende maanden.

Regionale verdeling aandelen

per 30 september 2023 van Wereld Portefeuille


31,6%
Europa
52,6%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
9,2%
Opkomende landen
31,6%
Europa
52,6%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
9,2%
Opkomende landen
31,6%
Europa
52,6%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
9,2%
Opkomende landen
31,6%
Europa
52,6%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
9,2%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Obligatie­beleggingen krijgen geen steun vanuit rentebeleid

Waarschijnlijk blijft de korte rente de komende maanden hoog. Dit geeft geen extra stimulans voor obligatie­koersen. Pas wanneer de economie afkoelt, zal de kapitaal­markt­rente dalen. Dit zien we pas in de loop van 2024 gebeuren.

Maar omdat de nominale rente relatief hoog is, zijn nieuwe obligatie-uitgiftes vanwege de hoge coupon­rente wel aantrekkelijk. Dit is gunstig bij her­investeringen. Ook bieden risico­vollere obligatie­categorieën vanwege de spread nog een mooie extra vergoeding voor het hogere risico.

Regionale verdeling obligaties

per 30 september 2023 van Wereld Portefeuille


58,0%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
Pacific3,5%
11,1%
Opkomende landen
58,0%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
Pacific3,5%
11,1%
Opkomende landen
58,0%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
Pacific3,5%
11,1%
Opkomende landen
58,0%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
Pacific3,5%
11,1%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.