Beleggingsresultaat

Benieuwd welk rendement u behaald heeft?

Het rendement van uw eigen beleggingsportefeuille kunt u dagelijks volgen op uw persoonlijke pagina in mijn.nn. U ziet daar de actuele waarde van uw beleggingsportefeuille en het behaalde rendement. Onder ‘Meer informatie’ vindt u de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Naar mijn.nn 

Rendement afgelopen kwartaal

In het eerste kwartaal was het rendement in de modelportefeuilles positief. Aandelenbeleggers hebben vertrouwen in de aantrekkende economische ontwikkelingen en hebben hoge verwachtingen van de plannen van president Trump. De stijgende rentes gaven wat druk op overheidsobligaties maar dit werd gecompenseerd door het hogere rendement op risicovollere obligatiecategorieën. Per saldo was het rendement op de obligatiebeleggingen nog beperkt positief.


Het rendement van modelportefeuille “Neutraal 4” met een weging van 50% obligatiebeleggingen en 50% aandelenbeleggingen kwam het afgelopen kwartaal uit op 2,76%.

Netto rendement 1e kwartaal 2017 van Beheerd Beleggen Wereld portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Rendementscijfers zijn na kosten (1% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de door Nationale‑Nederlanden Bank gehanteerde beleggingsprofielen voor de strategie Wereld. Zie www.nn.nl voor een volledig overzicht van de rendementen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Verklarende woordenlijst