Vooruitzichten aandelenmarkten

De groei van de wereldeconomie vertraagt momenteel een beetje en de roep om meer stimulans vanuit overheden (meer investeringen) en centrale banken (goedkope kredieten) neemt toe. Bedrijven hebben moeite om de winstgevendheid op peil te houden, de voorspellingen voor de komende jaren zijn doorgaans een iets lagere winst. De huidige hoge koersen zijn kwetsbaarder en de kans op een correctie neemt toe. Wij onderwegen de categorie aandelen daarom in de modelportefeuilles.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2019 van Wereld Portefeuille

10,7%
Opkomende landen
9,7%
Pacific
40,9%
Noord-Amerika
38,7%
Europa
10,7%
Opkomende landen
9,7%
Pacific
40,9%
Noord-Amerika
38,7%
Europa
10,7%
Opkomende landen
9,7%
Pacific
40,9%
Noord-Amerika
38,7%
Europa
Europa
Noord-Amerika
Pacific
Opkomende landen
10,7%
Opkomende landen
9,7%
Pacific
40,9%
Noord-Amerika
38,7%
Europa

Europa

In de wereldwijde groeivertraging is het vooral Europa waarvan de verwachtingen het meest zijn bijgesteld. De onzekerheid rond de Brexit is voorlopig vooruitgeschoven naar eind oktober, maar er lijken nieuwe onzekerheden in Italië in de maak. Doordat de economie krimpt, zullen er op enig moment nieuwe hervormings­maatregelen genomen moeten worden. Onenigheid tussen Italië en Europa over het begrotingstekort ligt op de loer. De groeivooruitzichten voor Duitsland zijn ook neerwaarts bijgesteld. Een mogelijk handelsconflict met de Verenigde Staten zal gevolgen hebben voor heel Europa.


Wij behouden een overweging in de regio Europa.

Opkomende landen

Wij verwachten dat er op niet al te lange termijn een overeenkomst in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten gesloten wordt. Een overeenkomst is voor beide landen van belang en brengt rust op het handelsfront in veel opkomende landen. Wel zijn de maatregelen die China neemt om de kredietverlening in te dammen mogelijk een rem op de groei in China. India is de sterkst groeiende economie in de regio. Nu de verkiezingen begonnen zijn, is het de vraag of premier Modi zijn meerderheid kan behouden.


De overweging in de regio opkomende landen is niet gewijzigd.

Noord-Amerika

Ook voor de Verenigde Staten zijn de economische groeiverwachtingen neerwaarts bijgesteld. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het verwachte beleid van de FED. Tot voor kort gingen financiële markten er nog van uit dat de FED enkele renteverhogingen zou doorvoeren, maar nu zijn de verwachtingen radicaal gedraaid. Men gaat weer uit van een renteverlaging in de loop van 2019. Hoewel beleggers op korte termijn vaak positief reageren op mogelijke renteverlagingen, is dit een signaal. Het betekent dat de economie minder hard groeit en de winstgevendheid van bedrijven onder druk kan komen te staan.


Wij behouden een onderweging in de regio Noord-Amerika.

Pacific

De vooruitzichten voor de Pacific zijn niet gewijzigd. Wij zien nog steeds beperkte groeikansen. Zo groeit de economie in Japan nog licht. De industrie blijft iets krimpen en de dienstensector vertoont nog groei. Omdat de centrale bank de rente laag houdt en veel schuld in binnenlandse handen is, verwachten wij niet veel verandering.


Wij hebben een neutrale positie in de regio Pacific.