Opbouw van de modelportefeuilles

Toelichting mutaties modelportefeuilles april 2020

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles weer in lijn gebracht met de gewenste uitgangsverdeling. Hieronder leest u in het kort wat er wijzigt en waarom.


Beleggingen weer in lijn gebracht

De recente koersbewegingen hebben grote impact op de modelportefeuilles gehad. Dit heeft de verhouding gewijzigd tussen de beleggings­categorieën: aandelen, liquiditeiten, goud en obligaties. Nu de rust iets is teruggekeerd vinden wij het een juist moment om de wegingen in de modelportefeuille aan te passen. Daarmee denken wij goed gepositioneerd te zijn voor het moment dat het coronavirus onder controle komt en de economie weer op gang gaat komen.


Meer informatie over de mutaties van de modelportefeuilles kunt u vinden op nn.nl.