Vooruitzichten

In 2020: krimp in wereld­economie

In enkele weken tijd zijn de economische verwachtingen 180 graden gedraaid. In 2020 zal de wereldeconomie volgens het IMF ​​​​​​​met 3% krimpen. De wereldhandel zal volgens de WTO tussen 13% tot 32% afnemen. Bedrijven zullen lagere omzetten realiseren en minder winst behalen. Door de recessie wordt er een hoger percentage faillissementen verwacht.

“Het is te vroeg om te zeggen hoe beurskoersen de komende maanden gaan reageren”

Alle verwachtingen van instituten voor 2020 zijn onder voorbehoud, omdat nog niet duidelijk is wanneer het coronavirus redelijk onder controle is. Pas dan zal blijken hoe snel we herstellen van de crisis die door de Verenigde Naties is omgedoopt tot ‘De Grote Lockdown’.


Het is te vroeg om te zeggen hoe beurskoersen de komende maanden gaan reageren. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel van het slechte nieuws inmiddels in de koersen is verwerkt. Daarom houden wij de liquiditeiten in de model­portefeuille vooralsnog achter de hand.


Ook houden wij vast aan onze beleggingen in goud.


Voor de actualiteit verwijzen we u ook graag naar de nieuwsberichten die wij regelmatig versturen. U kunt deze vinden op de nieuws­pagina over beleggen.

Vooruitzichten aandelenmarkten

In de tweede helft van 2020 verwachten wij enig herstel van de economie. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen onder controle is, dat de economische steunpakketten succesvol zijn en dat het aantal faillissementen en de werkloosheid niet te hoog oplopen.

Wij houden er rekening mee dat beleggers de komende weken en maanden nog veel slechte macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten te verwerken krijgen. De berichtgeving over de ontwikkeling van het coronavirus kan voor veel volatiliteit op de beurzen zorgen.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2020 van Wereld Portefeuille

36,5%
Europa
42,7%
Noord-Amerika
10,0%
Pacific
10,8%
Opkomende landen
36,5%
Europa
42,7%
Noord-Amerika
10,0%
Pacific
10,8%
Opkomende landen
36,5%
Europa
42,7%
Noord-Amerika
10,0%
Pacific
10,8%
Opkomende landen
36,5%
Europa
42,7%
Noord-Amerika
10,0%
Pacific
10,8%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

De centrale banken hebben zoveel opkoopprogramma's aangekondigd dat wij voorlopig niet verwachten dat de rentes omhoog zullen gaan; stijgende rentes vormen dus geen bedreiging voor de obligatiebelegger. Wel kan de onzekere toekomst van veel bedrijven ervoor zorgen dat de risicopremie hoog blijft totdat er meer zicht is op economisch herstel. Ook begint langzaam de vrees te ontstaan over de houdbaarheid van schulden van een aantal landen. Hierdoor kan de rente mogelijk alsnog oplopen.


Als de vooruitzichten niet verder verslechteren, lijkt de huidige waardering voor meer risicovollere obligaties aantrekkelijk. De risicopremie op bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende landen en hoogrentende obligaties is nu relatief hoog. Toch is het nu te onzeker om daarop in te spelen. Daarom houden wij vooralsnog vast aan onze positionering in dit type obligaties.


Omdat de ontwikkeling van het coronavirus zich in de verschillende landen in een andere fase bevindt, voeren wij ook regionaal nu geen aanpassingen door.

Regionale verdeling obligaties

per 31 maart 2020 van Wereld Portefeuille


52,3%
Europa
27,3%
Noord-Amerika
7,2%
Pacific
13,2%
Opkomende landen
52,3%
Europa
27,3%
Noord-Amerika
7,2%
Pacific
13,2%
Opkomende landen
52,3%
Europa
27,3%
Noord-Amerika
7,2%
Pacific
13,2%
Opkomende landen
52,3%
Europa
27,3%
Noord-Amerika
7,2%
Pacific
13,2%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.