Resultaten van de modelportefeuilles

De economische gevolgen van het corona­virus

De financiële markten zijn hard geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. De aandelenbeleggingen daalden door het stilvallen van omzet van veel bedrijven en de gevolgen hiervan voor de winstontwikkeling. Obligatiebeleggingen werden geraakt door de opgelopen risicopremie als gevolg van een hoger aantal verwachte faillissementen. Goudbeleggingen waren gewild als veilige haven en stegen in waarde. Het aanhouden van liquiditeiten beperkte de daling op portefeuilleniveau enigszins.


De modelportefeuille heeft in het eerste kwartaal een flinke stap terug moeten doen. Zowel de aandelen- als de obligatie­beleggingen daalden in waarde. De onderweging in aandelen- en obligatie­beleggingen, ten gunste van liquiditeiten en goud, had een bescheiden positieve bijdrage.


Het rendement van model­portefeuille Neutraal 4 met een standaardweging van 50% obligaties en 50% aandelen kwam het afgelopen kwartaal uit op -10,9%.

Netto rendement

1e kwartaal 2020 van Trends Portefeuille

-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Defensief 2
-5,42
Defensief 4
-9,73
Neutraal 4
-10,85
Offensief 2
-14,84
Offensief 6
-17,43
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Defensief 2
-5,42
Defensief 4
-9,73
Neutraal 4
-10,85
Offensief 2
-14,84
Offensief 6
-17,43
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Defensief 2
-5,42
Defensief 4
-9,73
Neutraal 4
-10,85
Offensief 2
-14,84
Offensief 6
-17,43
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Defensief 2
-5,42
Defensief 4
-9,73
Neutraal 4
-10,85
Offensief 2
-14,84
Offensief 6
-17,43

Bron: Bloomberg / Morningstar

Rendementscijfers zijn berekend na aftrek van kosten (1% doorlopende kosten op jaarbasis). De getoonde profielen zijn een selectie van de beleggingsprofielen die Nationale-Nederlanden Bank hanteert voor de strategie Trends.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Benieuwd naar de actuele stand van uw portefeuille?

Het rendement van uw eigen beleggings­portefeuille kunt u dagelijks volgen via mijn.nn of de NN App. U ziet de actuele waarde van uw beleggings­portefeuille en het behaalde rendement.

 
In mijn.nn vindt u onder ‘Meer informatie’ de kwartaalrapportage van uw beleggingen met daarin onder andere uw kwartaalrendement.

Bekijk uw resultaten op mijn.nn