Vooruitzichten

Vooruitzichten gematigd positief

De economische vooruitzichten voor 2024 zijn iets verbeterd. Begin april voorspelde het IMF voor dit jaar een wereldwijde groei van 3,2%. De groei komt voor rekening van zowel Westerse, opkomende als Aziatische landen. Met 4,2% is verwachte groei voor opkomende landen het hoogst. Voor 2025 heeft het IMF de verwachting van de wereldwijde economische groei niet gewijzigd. Ons uitgangs­punt voor een zachte landing is ongewijzigd.


“Het consumenten­vertrouwen blijft positief en de bestedingen nemen toe”

Een meerderheid van de bedrijven verwacht dat het economisch gezien de komende paar maanden iets beter gaat. Zo staat PMI index namelijk in veel landen net boven de 50 punten. Vooral de diensten­sector ontwikkelt zich goed. Producerende bedrijven hebben meer last van de gestegen energie­prijzen en de hoge rente. Ze tonen daardoor nog krimp. Het consumenten­vertrouwen blijft positief en de bestedingen nemen toe. Dit komt mede doordat de arbeids­markt sterk blijft.


Samengevat denken we dat op de korte termijn de kans op een (zware) recessie kleiner is geworden. De inflatie is in veel landen echter nog niet op het niveau dat centrale banken wensen. Het risico dat de inflatie weer oploopt onder de huidige economische omstandigheden achten we reëel. We verwachten daarom de eerste rente­verlagingen niet eerder dan juni.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Aandelenrisico beperken

Aandelen­beleggers zijn duidelijk minder bevreesd voor de economische ontwikkelingen.


De verwachting is dat rente­verlagingen ervoor zorgen dat er economische groei blijft. En dat er geen recessie volgt. We maken ons wel zorgen over de waarderingen van enkele landen en sectoren. Vooral de aandelen­koersen van grote technologie­bedrijven zijn sterk opgelopen, sneller dan de winst­ontwikkeling. We verwachten dat over een breder front de bedrijfs­resultaten in de loop van 2024 onder druk komen te staan. Dit komt door de gestegen loon- en financierings­kosten.

Een (zware) recessie blijft uit. Toch bestaat in Westerse landen een risico op een correctie van de aandelen­koersen in de loop van 2024. Dit blijft de belangrijkste reden dat we het risico in de model­portefeuilles beperken. Dit doen we door minder in aandelen te beleggen dan we standaard doen. Bovendien zorgen we voor een brede spreiding van de aandelen­beleggingen. We investeren ook in opkomende landen en de Pacific. Daar lijkt de economische groei juist wat aan te trekken en zijn de waarderingen aantrekkelijk. En vanwege de hoge koers­winst­verhoudingen kijken we kritisch naar onze beleggingen in grote technologie­bedrijven.

Regionale verdeling aandelen

per 31 maart 2024 van Basis Beheerd Beleggen


31,6%
Europa
51,1%
Noord-Amerika
7,8%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
31,6%
Europa
51,1%
Noord-Amerika
7,8%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
31,6%
Europa
51,1%
Noord-Amerika
7,8%
Pacific
9,5%
Opkomende landen
31,6%
Europa
51,1%
Noord-Amerika
7,8%
Pacific
9,5%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Lagere rente in de tweede helft van 2024

De optimistische verwachtingen onder beleggers zijn wat getemperd. Niet langer gaan ze uit van de eerste rente­verlaging in april. Ook is het aantal verwachte verlagingen voor geheel 2024 afgenomen.


We handhaven onze verwachting dat in de loop van 2024 de grote centrale banken de beleidsrente gaan verlagen. Het aantal verlagingen hangt sterk af van de inflatieontwikkeling en economische vooruitzichten op dat moment. Vooral in Europa is een lagere rente nodig om de economie te ondersteunen. We verwachten dat de ECB eerder dan de Fed tot verlaging overgaat.


Ook verwachten we geen zware recessie in Europa. In de Verenigde Staten lijkt de economie zich juist goed te houden. We zien niet dat er een boven­gemiddeld aantal bedrijven in financiële problemen komt. De spread loopt daarom op korte termijn niet noemens­waardig op.


Renteverlagingen zijn positief voor de waarde­ontwikkeling van obligatie­beleggingen. En de spread geeft een aantrekkelijke extra vergoeding. We blijven daarom positief voor obligatie­beleggingen in 2024.

Regionale verdeling obligaties

per 31 maart 2024 van Basis Beheerd Beleggen


50,5%
Europa
36,5%
Noord-Amerika
Pacific4,6%
8,4%
Opkomende landen
50,5%
Europa
36,5%
Noord-Amerika
Pacific4,6%
8,4%
Opkomende landen
50,5%
Europa
36,5%
Noord-Amerika
Pacific4,6%
8,4%
Opkomende landen
50,5%
Europa
36,5%
Noord-Amerika
Pacific4,6%
8,4%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.