2017 was een goed jaar voor aandelen

2017 was een goed aandelenjaar. In alle regio’s zijn de koersen in 2017 gestegen. De grote verschillen tussen de regio’s werden mede veroorzaakt door de waardestijging van de euro. De euro steeg 14% ten opzichte van de US dollar en 10% ten opzichte van de Japanse yen.

Spanning rond Noord-Korea

Een zorgwekkende ontwikkeling was de opgelopen spanning rond Noord-Korea. Noord-Korea blijft experimenteren met raketlanceringen. Bovendien maken de Verenigde Staten duidelijk dat het land alles doet om de eigen veiligheid en die van haar lokale partners te garanderen. De beurskoersen veranderden uiteindelijk nauwelijks als reactie op de ’oorlogstaal’ uit beide kampen.

De vraag is of beleggers het gevaar van een mogelijk conflict niet willen zien of dat ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Zeer kenmerkend was ook het gebrek aan beweging van de Amerikaanse dollar. In het verleden nam de Amerikaanse dollar vaak in waarde toe bij geopolitieke spanningen. Maar dit keer was er bijna geen beweging te zien. Geopolitieke spanningen waren voor ons geen reden om de modelportefeuilles aan te passen.

Geopolitieke spanningen zijn niet nieuw

De dreiging van een conflict tussen landen of in een bepaalde regio spelen al lang. Het Midden-Oosten heeft in het verleden geregeld reden tot zorg gegeven over de hoogte van de olieprijs. De onrust die de ‘Arabische lente’ met zich meebracht, was voor beleggers niet gunstig. Dichter bij huis was het conflict over ‘De Krim’ tussen Oekraïne en Rusland. Dat zorgde aanvankelijk voor een daling van de beurskoersen in Europa.

‘De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken’

Geopolitieke onzekerheden, zoals de Noord-Koreakwestie, hebben vaak op korte termijn invloed op de beurskoersen. Maar op lange termijn wordt die invloed vaak teniet gedaan. De conclusie is dat beleggers zich niet al teveel zorgen over Noord-Korea maken. En dat is ook wel begrijpelijk; geen enkel land zit immers op een mogelijke nucleaire oorlog te wachten, Noord-Korea noch de Verenigde Staten.

Regionale aandelenrendementen

30 september 2017 t/m 31 december 2017

+0,6%

Europa

In Europa trekt de economische groei verder aan. Dat geldt niet alleen voor Noord-Europa, maar ook voor Zuid-Europa.


Consumenten hebben meer vertrouwen in de toekomst en de bestedingen trekken aan. De grote drijvende kracht hierachter is de lage rente. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om geld te lenen voor investeringen. Het lijkt de markt niet te deren dat de ECB het stimuleringsbeleid op termijn wil afbouwen en uiteindelijk beëindigen.

Regionale aandelen­rendementen geheel 2017

Over 2017 zijn Europese aandelen met gemiddeld 10% opgelopen. Daarmee was Europa een van de sterkste regio’s.

+4,0%

Noord-Amerika

In het vierde kwartaal werd het belastingplan van de regering-Trump eindelijk goedgekeurd. De verlaging van de winstbelasting van 35% naar 21% voor bedrijven had een positieve uitwerking op het beurssentiment. Er wordt uitgegaan van een direct effect op de bedrijfswinsten dat moet leiden tot een additionele 1% groei van de Amerikaanse economie.


De FED handhaafde haar prognose dat de beleidsrente in 2018 drie keer verhoogd zal worden. Hoewel de werkloosheid op een historisch dieptepunt staat, was de loongroei tot dusver beperkt.

Regionale aandelen­rendementen geheel 2017

De aandelenkoersen stegen in Noord-Amerika in 2017 met circa 4,5% (in euro’s). Omgerekend in US dollar is de S&P 500 aandelenindex met ruim 19% gestegen.

+5,7%

Pacific

In Japan was de economische situatie positief. De export trok aan en de economische groei bleef op peil. Wel heeft de Bank of Japan (BoJ) aangegeven iets minder grote hoeveelheden aandelen en obligaties op te kopen. Deze maatregel was al eerder aangekondigd en is dus geen verrassing, maar toch waren beleggers hierover teleurgesteld.

Regionale aandelen­rendementen geheel 2017

Over geheel 2017 zijn aandelenbeleggingen in de Pacific in euro’s met 6,6% toegenomen.

+5,1%

Opkomende landen

De meeste opkomende landen hebben een uitstekend vierde kwartaal achter de rug. Wel was er een tweedeling zichtbaar: in Azië waren China en India uitblinkers met economische groeicijfers van ruim boven de 6%.


In Latijns- en Zuid-Amerika bleef de groei gemiddeld rond de 3% steken. Over het geheel genomen blijft in de meeste opkomende landen de binnenlandse economie aantrekken en gaat het goed met de export.

Regionale aandelen­rendementen geheel 2017

Aandelenkoersen in deze regio waren in 2017 de best presterende wereldwijd met gemiddeld bijna 18% stijging in euro’s.