Weinig beweging op de obligatiemarkten in 2017

De obligatiekoersen werden in het afgelopen kwartaal beïnvloed door enerzijds doorgaans positieve cijfers en goede vooruitzichten. En anderzijds door de bevestiging dat de centrale banken het stimuleringsbeleid in meer of minder mate gaan afbouwen in de Verenigde Staten, Europa en Japan. Een aantrekkende economie en een oplopende rente kunnen zorgen voor een aantrekkende inflatie. Aan inflatie gekoppelde obligaties waren dan ook de enige die een noemenswaardig resultaat behaalden.

Gekoppeld aan de inflatie

Het rendement op aan inflatie gekoppelde obligaties was in Europa 2,0% en wereldwijd 1,9%. Dit kwam vooral door de verbeterde economische omstandigheden. Wereldwijd trekt de wereldhandel aan en groeien de meeste economieën. Omdat ook in veel westerse landen de werkloosheid daalt en de algemene vooruitzichten verbeteren, neemt de kans op inflatie toe. Over 2017 als geheel was het rendement op aan inflatie gekoppelde obligaties in Europa 1,6% en wereldwijd 1,3%.

Hoogrentende obligaties

Het rendement van hoogrentende obligaties maakte een pas op de plaats en bedroeg zowel in Europa als wereldwijd 0,6%. Beleggers hebben al eerder in 2017 het hogere risico en extra rendement van deze categorie opgezocht, vaak vanwege het gebrek aan alternatieven en de zoektocht naar een hoger rendement. Over 2017 als geheel was dit de sterkst presenterende obligatiecategorie: het rendement was 6,2% in Europa en 6,3% wereldwijd.

‘Over 2017 was hoogrentende obligaties de sterkst presterende obligatiecategorie’

Opkomende landen

Obligaties uit opkomende landen behaalden dit kwartaal 0,2% rendement. Veel opkomende landen draaiden economisch goed en handhaafden de vooruitzichten. Ook namen veel lokale valuta’s in waarde toe ten opzichte van de US dollar. Deze positieve omstandigheden werden vooral in de eerste negen maanden van 2017 beloond. Het rendement in 2017 voor deze obligatiecategorie bedroeg 6,0%.

Rendement op bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties in Europa behaalden 0,6% rendement, wereldwijd was dit 0,2%. Omdat de risico-opslag stabiel bleef, bleef het rendement beperkt (de risico-opslag is de extra vergoeding die beleggers verwachten boven veiligere overheidsobligaties). Over 2017 als geheel was het wel de moeite waard om in bedrijfsobligaties te investeren: het rendement in Europa was 2,4% en wereldwijd zelfs 3,7%.

Lage rentestand

Omdat de rente in veel westerse landen op een zeer laag niveau staat, is het moeilijk om op overheidsobligaties rendement te behalen. In Europa was het rendement nog 0,6% doordat de ECB vrij dominant aanwezig is en de rente laag houdt. Wereldwijd was het rendement slechts 0,2%. Over 2017 als geheel is het rendement op deze beleggingscategorie matig geweest. Zowel in Europa als wereldwijd bedroeg het rendement slecht 0,2%.

Netto rendement obligatiecategorieën

30 september 2017 t/m 31 december 2017

Netto rendement obligatiecategorieën geheel 2017