Vooruitzichten obligatiemarkten

In de ontwikkelde landen zal door een toename van de groei de lange rente licht stijgen. Voor de korte rente in Europa verwachten we geen verhoging, in Noord-Amerika verwachten wij dat de geldmarktrente maximaal drie keer verhoogd kan worden. Voor Japan verwachten we dat het extreme verruimingsbeleid (het opkopen van obligaties en aandelen) voor heel 2018 zal aanhouden.

Het vooruitzicht op rendement op obligaties is beperkt. Daarom blijft er interesse in de risicovollere obligaties. Spreiding over verschillende obligatiecategorieën is daarom essentieel. Gezien de beperkte kansen voor obligaties nemen wij deze relatief minder op in onze modelportefeuilles.

Centrale banken blijven bepalend

Voor obligatiebeleggers is het beleid van de centrale banken de belangrijkste factor. Daarbij zien we drie situaties:

  1. de Bank of Japan die de rente in Japan laag wil houden;
  2. de ECB die in Europa het stimuleringsprogramma langzaam afbouwt;
  3. de FED die in de Verenigde Staten het stimuleringsbeleid al min of meer gestopt is en de rente verhoogt.


Geen van de centrale banken wil de (broze) groei van de economie verstoren. Aan de andere kant vinden ze het wel wenselijk dat de inflatie wat toeneemt.

‘Wij hebben een voorkeur voor risicovollere obligaties die meer rendement bieden’

Rendement versus risico

De rente is erg laag, en daarmee ook het rendement op overheidsobligaties. Wij hebben dan ook een voorkeur voor risicovollere obligaties die meer rendement bieden: bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende landen en aan inflatie gekoppelde obligaties. Maar meer rendement betekent ook meer risico. Daarom zorgen wij voor een mix van minder risicovolle overheidsobligaties en risicovollere obligaties. Spreiding is een belangrijk onderdeel bij het beperken van het risico.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2017 van Trends Portefeuille

Europa

In Europa bereidt de ECB de markt (beleggers) voor op de mogelijke beëindiging van het opkoopprogramma in de loop van dit jaar. De maandelijks opkoopbedragen worden waarschijnlijk langzaam afgebouwd.


De rente zal naar verwachting niet eerder dan medio 2019 verhoogd worden. Hieraan zijn de voorwaarden verbonden dat de inflatie rond de doelstelling van 2% moet liggen en dat de Europese economie zonder de steun van de ECB kan.


Voor beleggingen in overheidsobligaties in Europa zijn de kansen beperkt.

Noord-Amerika

De korte rente is in de Verenigde Staten wat opgelopen en het verschil met de lange rente is afgenomen tot 0,5%. Wij sluiten echter uit dat de korte rente hoger wordt dan de lange rente (zoals in 2006).


Als we kijken naar de economische omstandigheden en de huidige inflatie staat de FED voor een moeilijke uitdaging.


Voor beleggingen in overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn de kansen beperkt.

Pacific

In Japan heeft de BoJ, ondanks dat zij dit al eerder had aangegeven, beleggers opgeschrikt met de mededeling dat het maandelijks opkoopbedrag verlaagd zou kunnen worden. Hierdoor daalden de koersen.


De BoJ heeft echter duidelijk gemaakt dat het huidige beleid niet is gewijzigd: de rente blijft laag en de bank koopt maandelijks obligaties op. Daarmee zijn de vooruitzichten voor obligaties uit de Pacific niet noemenswaardig veranderd en verwachten wij een beperkt rendement.


Dit rendement wordt beïnvloed door eventuele valutaeffecten.

Opkomende landen

In veel opkomende landen is de economische groei hoog. Als gevolg daarvan kennen die landen een hoger renteniveau en een aantrekkelijk rendement op obligaties.


De economie van steeds meer opkomende landen ontwikkelt zich stabiel en de afzetmarkt binnen de eigen landsgrenzen neemt toe. Daardoor zijn deze landen iets minder afhankelijk van de export. Wij zien daarom goede kansen voor beleggingen in obligaties uit opkomende landen.


Wij verwachten een stijging van de lokale valuta en daarom genieten obligaties in de lokale valuta de voorkeur.