Analyse en beleggingsresultaten

Aanpassingen in de modelportefeuilles

Eind november hebben we de modelportefeuilles aangepast. Daarbij hebben wij het risico in de modelportefeuilles verkleind door liquiditeiten in de portefeuille op te nemen. Hiervoor hebben wij zowel aandelen- als obligatiefondsen verkocht die vooral beleggen in Europa. De belangrijkste aanleiding voor de aanpassingen was dat naar onze mening de markten onvoldoende rekening hielden met toegenomen politieke risico’s. Bovendien was er op dat moment de onzekerheid rond het Italiaanse referendum. Ook speelde de financiële situatie van een aantal Italiaanse banken en de mogelijke gevolgen hiervan voor de rest van Europa mee. Wij hebben bij de obligatiebeleggingen ook de regioweging van Europa verlaagd en van opkomende landen verhoogd. Daardoor kwam er meer spreiding waardoor de kwetsbaarheid voor een stijgende rente iets is verlaagd. 

We hebben de volgende aanpassingen doorgevoerd in onze modelportefeuilles:

  • Een opname van 10% liquiditeiten;
  • Een verlaging van de aandelenbeleggingen in de regio Europa; 
  • Een verlaging van de sector consumentengoederen.
  • Een verlaging van de obligatiebeleggingen in de regio Europa; 
  • Een verhoging van de regioweging van opkomende landen bij de obligatiebeleggingen;

Verklarende woordenlijst