Analyse en beleggingsresultaten

2019 was een geweldig beleggingsjaar

We sluiten het vierde kwartaal positief af en kunnen concluderen dat 2019 een geweldig beleggingsjaar was. Aandelenbeleggingen stegen wereldwijd met bijna 29% ondanks een verzwakkende economische groei. Obligatiebeleggingen stegen met 5,3%. Dat kwam vooral door hoe de centrale banken hebben gehandeld.


“De koersen herstelden uiteindelijk weer door renteverlagingen en de opkoopprogramma's van centrale banken”


Er waren in 2019 wel zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit en een krimpende wereldeconomie. Die zorgen leidden geregeld tot kortstondige dalingen op de beurzen. De koersen herstelden uiteindelijk weer door renteverlagingen en de opkoopprogramma's van centrale banken. Ook het gebrek aan beleggings­alternatieven zorgde voor herstel op de beurzen.


Onze modelportefeuille heeft in 2019 geprofiteerd van de wereldwijde koersstijgingen van zowel aandelen- als obligatie­beleggingen.


Onze belegging in goud was een goede hedge tegen geopolitieke onzekerheden en heeft positief bijgedragen aan het rendement van de modelportefeuille.

Aandelen­beleggingen tot recordhoogtes gestegen

2019 begon met een nieuwjaarrally op de aandelenbeurzen. Dit was nog koersherstel na een periode van angst voor het handelsconflict en stijgende rente. Ondanks dat economische indicatoren verzwakten, werd de stijgende lijn doorgezet in de rest van het jaar. Op Amerikaanse beurzen werden zelfs records gebroken. Ook in andere regio's stegen aandelenkoersen sterk.

Regionale aandelenrendementen

1 januari 2019 t/m 31 december 2019

Bron: Bloomberg / Morningstar

2019 is weer het jaar van de centrale banken

"Zonder ingrepen zou de rente in Europa 1,6% hoger zijn", berekende de ECB eind november. In enkele landen in Europa is de kapitaalmarktrente daardoor zelfs negatief. Van een normale rentestand is dus allang geen sprake meer, maar hoe erg is dat eigenlijk?

Beleggers hadden er in 2019 geen problemen mee (behalve wellicht de Nederlandse pensioenfondsen). De koersen van obligatiebeleggingen zijn in 2019 sterk gestegen. Centrale banken bepaalden de rentestand (veel verlagingen) en hadden opkoopprogramma’s, waardoor ze de dominante factor op de obligatiemarkt waren. Hun rol op die markt lijkt nog niet uitgespeeld.


In 2019 behaalden obligatiebeleggingen een sterk positief resultaat in de modelportefeuille.

Overheidsobligaties

De overheidsobligaties waren in trek in 2019. Ze boden namelijk een goede kredietwaardigheid én de kans op een aantrekkelijk rendement. In Europa profiteerden beleggers het meest van de dalende rente en het opkoopprogramma van de ECB. In de Verenigde Staten kwam de renteverlaging door de FED wat later op gang. In het vierde kwartaal was er een flinke koerscorrectie, maar over heel 2019 zijn overheidsobligaties in Europa met 6,9% en wereldwijd met 4,2% gestegen.

Bedrijfsobligaties

Het rendement op bedrijfsobligaties was hoog in 2019. Dat kwam door de combinatie van dalende rente en het vertrouwen van beleggers in bedrijfsobligaties (dalende risicopremie). De winstcijfers van bedrijven bleven op peil. Bedrijfsobligaties in Europa zijn met 6,2% en wereldwijd zelfs met 9,2% gestegen.

Hoogrentende obligaties bieden een hoog aanvangs­rendement, risico­spreiding is mogelijk en de looptijd is gemiddeld kort 

Hoogrentende obligaties

Beleggers in hoogrentende obligaties profiteerden vooral van de gedaalde risicopremie voor dit type obligaties. Het zijn gewilde obligaties. Ze bieden namelijk een hoog aanvangsrendement, risicospreiding is mogelijk en de looptijd is gemiddeld kort (minder renterisico dus). De koersen van hoogrentende obligaties stegen in Europa met 10,8% en wereldwijd met 9,9%.

Obligaties van opkomende landen

De verschillen in opkomende landen zijn groot, zowel in de economische dynamiek als in het risicoprofiel. Daarom zijn de rendements­verschillen zo groot en is er ook nog verschil in obligaties die genoteerd zijn in lokale valuta en in US Dollar. De categorie opkomende landen is de best presterende categorie geweest. Over 2019 stegen obligaties in opkomende landen die in lokale valuta noteren 15,6%. Obligaties in sterke valuta's, zoals de US-dollar, stegen 9,4%.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Van inflatie is in 2019 bijna niets te zien geweest. Sterker nog, in een aantal regio's daalde de economische activiteit meer dan verwacht en zakte(n) de inflatie(verwachtingen). Centrale Banken verlaagden de rentes om deflatie te voorkomen. Dankzij de lange looptijd stegen in Europa aan inflatie gekoppelde obligaties met 7,1% en wereldwijd 5,4%.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 januari 2019 t/m 31 december 2019


0
2
4
6
8
10
12
14
16
6,9
4,2
6,2
9,2
10,8
9,9
9,4
15,6
7,1
5,4
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Overheidsobligaties wereldwijd 4,2%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 9,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 9,9%
Obligaties opkomende landen HC 9,4%
Obligaties opkomende landen LC 15,6%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 5,4%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
6,9
4,2
6,2
9,2
10,8
9,9
9,4
15,6
7,1
5,4
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Overheidsobligaties wereldwijd 4,2%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 9,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 9,9%
Obligaties opkomende landen HC 9,4%
Obligaties opkomende landen LC 15,6%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 5,4%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
6,9
4,2
6,2
9,2
10,8
9,9
9,4
15,6
7,1
5,4
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Overheidsobligaties wereldwijd 4,2%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 9,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 9,9%
Obligaties opkomende landen HC 9,4%
Obligaties opkomende landen LC 15,6%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 5,4%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
6,9
4,2
6,2
9,2
10,8
9,9
9,4
15,6
7,1
5,4
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Overheidsobligaties wereldwijd 4,2%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Bedrijfsobligaties wereldwijd 9,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Hoogrentende obligaties wereldwijd 9,9%
Obligaties opkomende landen HC 9,4%
Obligaties opkomende landen LC 15,6%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
Inflatie gekoppelde obligaties wereldwijd 5,4%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

Het hele jaar waren er wisselende berichten over de voortgang van het handelsconflict tussen de VS en China. In het vierde kwartaal was er een doorbraak in dat conflict; fase 1 van de handelsdeal werd aangekondigd.


Het was uiteindelijk een zeer goed beleggingsjaar. Dat kwam doordat de FED de rente verlaagde, de economische groei meeviel en er goede vooruitzichten waren voor het bedrijfsleven.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 5,2% en over heel 2019 31,4%.

Europa

In Europa stond de Brexit centraal. Verschillende voorstellen kwamen niet door het Britse parlement. Uiteindelijk waren er een nieuwe premier (Boris Johnson)en verkiezingen voor nodig om die Brexit-deal erdoor te krijgen.


De producerende economie, vooral de auto-industrie, toonde een forse krimp in 2019. De dienstensector deed het wel goed.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 5,7% en over heel 2019 26,1%.

Opkomende landen

De economische groei in veel opkomende landen was minder sterk dan vooraf werd verwacht. Dat kwam door de aanhoudende onzekerheid over het handelsconflict tussen de VS en China.


Daarnaast speelden ook lokale conflicten een rol in landen als Argentinië en Hong Kong. Het tot stand komen van de ‘fase 1-deal’ in het handelsconflict gaf de koersen een steuntje in de rug.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 8,1% en over heel 2019 17,7%.

Pacific

Japan kampt met een moeizaam groeiende economie. Daarbij werd de export van Japan naar China in 2019 negatief beïnvloed door het handelsconflict tussen China en de VS.


Ook de exporteconomie van Australië (al heel lang door grondstoffen gedreven) kampte met de negatieve gevolgen van het handelsconflict.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 3,6% en over heel 2019 18,2%.