Column

2019 was een erg goed beleggingsjaar, hoe verder?

“De laatste tijd verbeteren de economische indicatoren”

In deze kwartaalupdate kunt u lezen dat we een mooi beleggingsjaar achter de rug hebben. Ondanks de vele zorgpunten die langskwamen het afgelopen jaar, zoals de Brexit, het handelsconflict en geopolitieke spanningen, is het een mooi aandelenjaar geworden. Ook obligaties hebben een goed jaar achter de rug. Maar wat gaat 2020 ons brengen?


Verbeterende economieën

De laatste tijd verbeteren de economische indicatoren. Dat lijkt erop te duiden dat we bijvoorbeeld in Europa en de VS niet richting een recessie gaan. Ik schreef in mijn vorige column al dat we er vanuit gingen dat het slechts zou gaan om een tijdelijke dip en geen echte recessie. Dat laatste was onder veel analisten wel de vrees.


Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer NN Bank

Tegelijkertijd gaan centrale banken door met het stimuleren van de economische groei door de rente erg laag, of zelfs negatief, te houden. Deze combinatie schept ruimte voor een verdere stijging van de aandelenbeurzen. Daarom zijn we in beginsel voornemens om de liquiditeiten in onze modelportefeuilles te gebruiken om het aandelenbelang op te hogen.


Coronavirus

Maar, op het moment van schrijven van deze column, maandag 27 januari, zijn de beurzen aan het dalen. Dit als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, waarvan op dit moment de verdere ontwikkeling nog niet duidelijk is. Ik kreeg al een paar keer de vraag waarom dit ook belangrijk is voor onze portefeuilles.


Beleggers houden in het algemeen niet van onzekerheid, en het coronavirus zorgt daar op dit moment voor. Consumenten houden wat meer de hand op de knip. Daarnaast leiden de maatregelen, die getroffen worden om verdere verspreiding te voorkomen, tot minder bestedingen (bijvoorbeeld minder vliegreizen). Dat kan de economische groei schaden. Dat gebeurde ook toen in 2002/2003 het SARS-virus de kop opstak. Ook toen daalden de aandelenbeurzen.


Hopelijk kan de verspreiding van het virus beperkt worden (om vele redenen). Wij zullen dan een geschikt moment zoeken om eventueel alsnog het aandelenbelang op te hogen. Maar dat zal afhangen van de concrete situatie op dat moment.Michel Engbers

Directeur Vermogensbeheer
Nationale-Nederlanden Bank


27 januari 2020