Analyse en beleggingsresultaten

2019 was een geweldig beleggingsjaar

We sluiten het vierde kwartaal positief af en kunnen concluderen dat 2019 een geweldig beleggingsjaar was. Aandelen­beleggingen stegen in Europa met 26% ondanks een verzwakkende economische groei. Obligatie­beleggingen stegen gemiddeld met 6,2%. Dat kwam vooral door hoe de ECB heeft gehandeld.


“De koersen herstelden uiteindelijk weer door renteverlagingen en de opkoopprogramma's van centrale banken”


Er waren in 2019 wel zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit en een krimpende wereldeconomie. Die zorgen leidden geregeld tot kortstondige dalingen op de beurzen. De koersen herstelden uiteindelijk weer door renteverlagingen en de opkoop­programma's van de ECB. Ook het gebrek aan beleggings­alternatieven zorgde voor herstel op de beurzen.


Onze modelportefeuille heeft in 2019 geprofiteerd van de koersstijgingen van zowel aandelen- als obligatie­beleggingen. Onze belegging in goud was een goede hedge tegen geopolitieke onzekerheden en heeft positief bijgedragen aan het rendement van de modelportefeuille.

Aandelen­beleggingen tot recordhoogtes gestegen

2019 begon met een nieuwjaarrally op de aandelenbeurzen. Dit was nog koersherstel na een periode van angst voor het handelsconflict en de stijgende rente. Ondanks dat economische indicatoren verzwakten, werd de stijgende lijn doorgezet in de rest van het jaar. Op Amerikaanse beurzen werden zelfs records gebroken. Ook in andere regio's stegen aandelenkoersen sterk.

Verenigd Koninkrijk

In Europa stond de Brexit centraal. Verschillende voorstellen van (voormalig) premier Theresa May kwamen niet door het Britse parlement en uiteindelijk trad zij af. De nieuwe premier, Boris Johnson, forceerde verkiezingen in december om de Brexit-deal door het parlement te krijgen.


Industrie

In heel Europa had de producerende economie het moeilijk. Vooral in Duitsland had de auto-industrie last van een terugvallende export met een forse krimp tot gevolg in 2019. De dienstensector deed het wel goed.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 5,7% en over heel 2019 26,1%.

Regionale aandelenrendementen

1 januari 2019 t/m 31 december 2019


0%
10%
20%
30%
26,1
28,9
28,0
Europa 26,1%
Wereld 28,9%
Opkomend Europa 28,0%
0%
10%
20%
30%
26,1
28,9
28,0
Europa 26,1%
Wereld 28,9%
Opkomend Europa 28,0%
0%
10%
20%
30%
26,1
28,9
28,0
Europa 26,1%
Wereld 28,9%
Opkomend Europa 28,0%
0%
10%
20%
30%
26,1
28,9
28,0
Europa 26,1%
Wereld 28,9%
Opkomend Europa 28,0%

Bron: Bloomberg / Morningstar

2019 is weer het jaar van de centrale banken

“Zonder ingrepen zou de rente in Europa 1,6% hoger zijn”, berekende de ECB eind november. In enkele landen in Europa is de kapitaalmarktrente daardoor zelfs negatief. Van een normale rentestand is dus allang geen sprake meer, maar hoe erg is dat eigenlijk?

Beleggers hadden er in 2019  geen problemen mee (behalve wellicht de Nederlandse pensioenfondsen). De koersen van obligatiebeleggingen zijn in 2019 sterk gestegen. De ECB bepaalde de rentestand (verlagingen) en had opkoopprogramma’s, waardoor ze de dominante factor op de obligatiemarkt was. Haar rol op die markt lijkt nog niet uitgespeeld.


In 2019 behaalden obligatiebeleggingen een sterk positief resultaat in de modelportefeuille.

Overheidsobligaties

De overheidsobligaties waren in trek in 2019. Ze boden namelijk een goede kredietwaardigheid én de kans op een aantrekkelijk rendement. Beleggers profiteerden het meest van de dalende rente en het opkoopprogramma van de ECB. In het vierde kwartaal was er een flinke koerscorrectie, maar over heel 2019 zijn overheidsobligaties met 6,9% gestegen.

Bedrijfsobligaties

Het rendement op bedrijfsobligaties was hoog in 2019. Dat kwam door de combinatie van dalende rente en het vertrouwen van beleggers (dalende risicopremie) in bedrijfsobligaties. De winstcijfers van bedrijven bleven op peil. Bedrijfsobligaties zijn met 6,2% gestegen.

Hoogrentende obligaties

Beleggers in hoogrentende obligaties profiteerden vooral van de gedaalde risicopremie voor dit type obligaties. Het zijn gewilde obligaties. Ze bieden namelijk een hoog aanvangsrendement, risicospreiding is mogelijk en de looptijd is gemiddeld kort (minder renterisico dus). De koersen van hoogrentende obligaties stegen met 10,8%.

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Van inflatie is in 2019 bijna niets te zien geweest. Sterker nog, in een aantal regio’s daalde de economische activiteit meer dan verwacht en zakte(n) de inflatie(verwachtingen). De ECB verlaagde de rente om deflatie te voorkomen. Dankzij de lange looptijd stegen aan inflatie gekoppelde obligaties met 7,1%.

Netto rendement obligatiecategorieën

1 januari 2019 t/m 31 december 2019


0
3
6
9
12
15
6,9
6,2
10,8
7,1
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
0
3
6
9
12
15
6,9
6,2
10,8
7,1
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
0
3
6
9
12
15
6,9
6,2
10,8
7,1
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%
0
3
6
9
12
15
6,9
6,2
10,8
7,1
Overheidsobligaties Europa 6,9%
Bedrijfsobligaties Europa 6,2%
Hoogrentende obligaties Europa 10,8%
Inflatie gekoppelde obligaties Europa 7,1%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

Het hele jaar waren er wisselende berichten over de voortgang van het handelsconflict tussen de VS en China. In het vierde kwartaal was er een doorbraak in dat conflict; fase 1 van de handelsdeal werd aangekondigd.


Het was uiteindelijk een zeer goed beleggingsjaar. Dat kwam doordat de FED de rente verlaagde, de economische groei meeviel en er goede vooruitzichten waren voor het bedrijfsleven.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 5,2% en over heel 2019 31,4%.

Europa

In Europa stond de Brexit centraal. Verschillende voorstellen kwamen niet door het Britse parlement. Uiteindelijk waren er een nieuwe premier (Boris Johnson)en verkiezingen voor nodig om die Brexit-deal erdoor te krijgen.


De producerende economie, vooral de auto-industrie, toonde een forse krimp in 2019. De dienstensector deed het wel goed.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 5,7% en over heel 2019 26,1%.

Opkomende landen

De economische groei in veel opkomende landen was minder sterk dan vooraf werd verwacht. Dat kwam door de aanhoudende onzekerheid over het handelsconflict tussen de VS en China.


Daarnaast speelden ook lokale conflicten een rol in landen als Argentinië en Hong Kong. Het tot stand komen van de ‘fase 1-deal’ in het handelsconflict gaf de koersen een steuntje in de rug.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 8,1% en over heel 2019 17,7%.

Pacific

Japan kampt met een moeizaam groeiende economie. Daarbij werd de export van Japan naar China in 2019 negatief beïnvloed door het handelsconflict tussen China en de VS.


Ook de exporteconomie van Australië (al heel lang door grondstoffen gedreven) kampte met de negatieve gevolgen van het handelsconflict.


Aandelenkoersen stegen in het vierde kwartaal met 3,6% en over heel 2019 18,2%.