Vooruitzichten aandelenmarkten

In veel Europese landen lijkt de producerende industrie door het dieptepunt heen. In enkele landen is er nog wel een krimp in de industrie te zien, maar de producentenverwachtingen in december zijn beter dan verwacht. De Chinese economie lijkt te stabiliseren, zeker nu er een gedeeltelijke handelsdeal met de Verenigde Staten is. Wij denken dat dit ook voor de Europese economie positief is. Voor de meeste Europese landen voorzien wij een bescheiden economische groei. Aandelen blijven ten opzichte van andere beleggingscategorieën aantrekkelijk gewaardeerd.


Geen forse winstbijstellingen

Voor 2020 zijn we positief over aandelenbeleggingen. De winstverwachtingen voor bedrijven zijn ook redelijk positief. Voor het komende cijferseizoen verwachten we geen forse neerwaartse winstbijstellingen. De kans op een wereldwijde recessie is afgenomen.

“Wij houden rekening met een sterke beweeglijkheid van de aandelenkoersen”

Geopolitieke spanningen

De Brexit-deadline lijkt na de verkiezingen in december 2019 geen grote rol meer te spelen. Toch is er pas zekerheid nadat de handtekeningen onder een nieuwe deal met Europa zijn gezet. We kunnen weer een jaar onderhandelen tegemoet zien. De toename van de spanningen in het Midden-Oosten kunnen tussentijds wel invloed hebben op het beleggerssentiment. Daarnaast is de wankele politieke situatie in Spanje en Italië zorgelijk. Wij houden rekening met een sterke beweeglijkheid van de aandelenkoersen.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2019 van Europa Portefeuille

88,0%
Europa
Opkomend Europa10,6%
Rest1,4%
88,0%
Europa
Opkomend Europa10,6%
Rest1,4%
88,0%
Europa
Opkomend Europa10,6%
Rest1,4%
88,0%
Europa
Opkomend Europa10,6%
Rest1,4%

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Niets is onmogelijk, maar de kans op nóg veel lagere rentes is klein in veel Westerse landen. Het rendementsperspectief voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid is daarom beperkt. Toch zijn er goede kansen om rendement te behalen. Investeringen in meer risicovollere obligaties zijn hiervoor nodig. Daarnaast is een brede spreiding over verschillende obligatiecategorieën belangrijk om het totale risico beperkt te houden.

In 2020 ligt de uitdaging bij obligatiebeleggingen op waardebehoud. Wij verwachten de obligatiebeleggingen hierop binnenkort aan te passen.


“De kans op een rentestijging is klein, maar als de rente toch stijgt, zullen de koersen onder druk komen te staan”

Overheids- en bedrijfsobligaties

‘Een kleine kans met grote gevolgen’, dat omschrijft de markt voor overheids- en bedrijfsobligaties het best. De kans op een rentestijging is klein, maar als de rente toch stijgt, zullen de koersen onder druk komen te staan. Vooral het aanvangsrendement op overheidsobligaties is laag, doordat centrale banken de rente laag houden. Onze voorkeur gaat daarom nog steeds uit naar bedrijfsobligaties.

Hoogrentende obligaties

De ‘hoge rente’ op hoogrentende obligaties is een vergoeding voor het hoge risico. Deze zogeheten risicopremie staat in historisch perspectief op een laag niveau. Wij verwachten niet dat deze risicopremie snel stijgt. Wij willen wat minder risico in onze obligatieportefeuille en bouwen onze positie in hoogrentende obligaties binnenkort iets af.


Aan inflatie gekoppelde obligatie

Onze inflatieverwachtingen zijn niet gewijzigd. Deze categorie zorgt voor een brede spreiding. Wij behouden onze positie, vanwege de doorgaans hogere kwaliteit van aan inflatie gekoppelde obligaties.


Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2019 van Europa Portefeuille


79,6%
Europa
Noord-Amerika13,9%
Rest6,5%
79,6%
Europa
Noord-Amerika13,9%
Rest6,5%
79,6%
Europa
Noord-Amerika13,9%
Rest6,5%
79,6%
Europa
Noord-Amerika13,9%
Rest6,5%

Bron: Bloomberg / Morningstar