Vooruitzichten

Positief op obligaties, voorzichtiger met aandelen

Wij verwachten dat Westerse landen in 2024 een lage economische groei behalen. Ons uitgangs­punt voor de meeste landen is een zachte landing. En dan variërend van een lichte recessie tot een kleine groei. Opkomende landen en landen in de Pacific kunnen wel sneller groeien. De mogelijke escalatie van conflicten (in Oekraïne en het Midden-Oosten) blijven een staart­risico. Dat kan het beleggers­sentiment sterk beïnvloeden.


“Wij beperken het risico en beleggen minder in aandelen dan we standaard doen”

Door de lagere economische groei komen bedrijfs­resultaten onder druk. De verwachte gemiddelde groei is nog maar tussen de 0% en 5%. De variatie per regio en sector kan echter groot zijn. Kleine en middelgrote bedrijven bieden mogelijk dan weer goede kansen. Hoog­gewaardeerde grote Amerikaanse bedrijven kunnen een sterkere daling van de resultaten laten zien. Daarom beperken wij het risico en beleggen we minder in aandelen dan we standaard doen.


De inflatie zal minder hoog zijn, maar nog wel boven de doel­stelling van 2% uitkomen. Voor centrale banken biedt dit wel ruimte om in de loop van 2024 de beleids­rente aanzienlijk te verlagen. Obligaties zullen hiervan profiteren. Wij geven dan ook de voorkeur aan renterisico boven spreadrisico. We handhaven de positie in goud, want dit biedt bescherming in onzekere tijden. Bovendien profiteert de goud­prijs ook van een dalende rente.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Aandelenkoersen onder druk

In 2023 zijn aandelen­koersen al sterk voor­uit­gelopen op de vooruit­zichten: ‘een lagere rente en een kleinere kans op een zware recessie’. Voor 2024 denken wij toch dat veel economieën een veel lager groei­tempo laten zien. Daardoor is de kans op een lichte correctie in de aandelen­koersen nog steeds aanwezig. De kans hierop is het grootst in Europa en Noord-Amerika.

We verwachten dat industrieën in grote landen, zoals Duitsland en Frankrijk, het moeilijk blijven houden. De verwachtingen van inkoop­managers zijn voor deze landen nog steeds laag. Positief punt is de sterke arbeids­markt in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij houdt de Fed naast inflatie ook rekening met de gevolgen van de rente op de economische groei. Ook de toepassingen van ‘artificial intelli­gence’ kunnen kansen bieden voor de grote technologie bedrijven. Maar de zeer sterke stijging in 2023 van de aandelen­koersen zou wel eens tot een adem­pauze kunnen leiden.


In de Pacific en in opkomende landen zien we voor 2024 de beste kansen. De waarderingen zijn aan­trekkelijker dan voor de andere regio’s. En in een aantal landen is er ook ruimte voor rente­verlagingen. De grote onzekerheid zit in China. Verdere daling van de koersen is goed mogelijk doordat de problemen groot zijn, ondanks correcties in 2023. China heeft te maken met vastgoed­problematiek, moeizamere krediet­verstrekking en lagere economische groei. Deze problemen dwingen de overheid en de centrale bank om in te grijpen. De vraag is in hoeverre dit lukt zonder grote economische schokken te veroorzaken.

Regionale verdeling aandelen

per 31 december 2023 van Trends Portefeuille


30,6%
Europa
52,1%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
9,4%
Opkomende landen
30,6%
Europa
52,1%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
9,4%
Opkomende landen
30,6%
Europa
52,1%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
9,4%
Opkomende landen
30,6%
Europa
52,1%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
9,4%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Zicht op lagere rente positief voor obligatiebeleggingen

Wij verwachten dat de Fed en de ECB in de loop van 2024 beginnen met verlaging van de beleidsrente. Deze rente­verlagingen zullen stapsgewijs plaats­vinden. Een risico is namelijk dat de inflatie toch onverwacht weer gaat oplopen. Dat kan voor de centrale banken reden zijn om te wachten of de rente­verlagingen te pauzeren. In de Verenigde Staten is er meer ruimte om de rente te verlagen. De Fed houdt namelijk door­gaans meer rekening met de groei van de economie. De ECB is daarin wat terug­houdender.

Obligaties zien wij voor 2024 als het meest kans­rijk. De dalende rente is positief voor overheids- en bedrijfs­obligaties met een hoge krediet­waardigheid en een langere loop­tijd. We verwachten geen sterke toename van het aantal faillissementen, ondanks de verwachte lagere economische groei. Daardoor blijft de hogere vergoeding op high yield bonds namelijk aantrekkelijk.

Regionale verdeling obligaties

per 31 december 2023 van Trends Portefeuille


54,9%
Europa
29,7%
Noord-Amerika
Pacific5,2%
10,2%
Opkomende landen
54,9%
Europa
29,7%
Noord-Amerika
Pacific5,2%
10,2%
Opkomende landen
54,9%
Europa
29,7%
Noord-Amerika
Pacific5,2%
10,2%
Opkomende landen
54,9%
Europa
29,7%
Noord-Amerika
Pacific5,2%
10,2%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.