Explainer

Wat is een
‘model­portefeuille’?

Een modelportefeuille is een mandje van beleggings­fondsen dat past bij een specifiek beleggings­profiel. In dit artikel leggen we uit hoe de inhoud van de model­portefeuilles door onze beleggings­experts wordt bepaald.


Lees hoe het werkt

Hoe werkt het in de praktijk?

1

Indelen
beleggingsprofiel

Onze beleggingsexperts delen klanten in op basis van hun beleggingsprofiel, van defensief tot offensief. Bij elk beleggingsprofiel hoort een specifieke modelportefeuille.

2

Selectie
beleggingsfondsen

Hierbij gebruiken we een geavanceerde selectietool om de beste beleggings-fondsen te kiezen die passen bij jouw profiel. Hierbij is rendement belangrijk, maar we kiezen niet altijd voor de fondsen met het hoogste rendement en hoger risico.

3

Risico

Waar kiezen we wel voor: een geschikt risico en een goede aansluiting tussen de beleggingen, zodat het totale risico in de portefeuille niet wordt versterkt.

4

Bijsturen

We sturen bij waar nodig zodat de modelportefeuilles meebewegen met de dynamiek in de markt. 

Keuze uit ruim aanbod

Wereldwijd zijn er tienduizenden beleggingsfondsen beschikbaar die we kunnen selecteren. Dit noemen we een ‘open architectuur’. Uit dit aanbod kunnen we kiezen voor actieve én passieve beleggingsfondsen.


Actieve beleggingsfondsen als we denken dat een fondsmanager meerwaarde kan bieden door het selecteren van beleggingen binnen zijn- of haar specialisme.


Of passieve beleggingsfondsen als we tegen de laagste kosten een bepaalde marktontwikkeling willen volgen. 

Analyses om bij te sturen

De werkwijze van onze beleggingsexperts is zorgvuldig.


Vooruitzichten

Om te beginnen kijken we naar de macro-economische vooruitzichten.

Beleggingsfondsen

Vervolgens selecteren we met een geavanceerde beleggingstool de beste beleggingsfondsen wereldwijd. We hebben hierbij veel contact met de fondsmanagers, zodat we weten waarin we het geld van onze klanten beleggen.

Analyses

Tenslotte voeren we analyses uit zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is. Zodat jouw portefeuille optimaal blijft.


Bij onze kwantitatieve en kwalitatieve analyses kijken we naar:

  • het rendement van de beleggingen
  • het risico waarmee dit is behaald
  • de kwaliteit van het fundmanagement van de beleggingsfondsen (waaronder ‘verantwoord beleggen’)
  • hoe flexibel hun beleggingsproces is

Waarom houden we modelportefeuilles dynamisch? 

De wereld en de markt zijn continu in beweging. Daar bewegen wij natuurlijk in mee. We passen de portefeuilles aan zodat deze blijven aansluiten bij onze vooruitzichten en de economische situatie. Bij Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden hoef je dus niet zelf de ontwikkelingen in de gaten te houden. Wij zorgen voor de beste beleggingen voor jouw persoonlijke situatie.