Negatief rendement op de obligatiemarkten

Obligatiebeleggers waren dit kwartaal meer risicomijdend en de rente in de Verenigde Staten is verder gestegen. Hierdoor is minder geïnvesteerd in obligaties van opkomende landen. Door de stijging van de US dollar zijn de rentebetalingen en de aflossingen op veel van deze obligaties duurder geworden. Daardoor zijn de koersen van obligaties uit opkomende landen fors gedaald. Andere obligatiecategorieën lieten kleinere dalingen zien.

Opkomende landen fors geraakt

Economische en politieke problemen in Argentinië en Turkije maakten obligaties uit opkomende landen dit kwartaal minder aantrekkelijk. Beleggers houden er rekening mee dat de economische groei in ontwikkelde landen verder aantrekt. Hierdoor wordt het hogere risico van obligaties uit bovengenoemde opkomende landen minder aantrekkelijk.


Bovendien zijn veel obligaties van opkomende landen in US dollar uitgegeven. Omdat de rente in de Verenigde Staten oploopt, is de dollar in waarde gestegen. Daardoor wordt de rentebetaling en de aflossing op deze obligaties duurder.


Het rendement op deze categorie was dit kwartaal 2,9% negatief. Dit heeft ook onze modelportefeuilles hard geraakt.

Koersen bedrijfsobligaties gedaald

Het afgelopen kwartaal zijn de koersen van bedrijfsobligaties gedaald. Vooral bedrijfsobligaties uit opkomende landen presteerden zwak. Het rendement was wereldwijd 1,1% negatief, maar bleef in Europa beperkt tot 0,3% negatief.

‘Beleggers zochten hun heil in obligaties van economisch sterke- en politiek meer stabiele landen waardoor daar de rente daalde’

Overheidsobligaties

De onrust over het terugbetalen van € 300 miljard aan schulden door Italië heeft tot hogere rentes in Zuid-Europa geleid. Beleggers zochten hun heil in obligaties van economisch sterke- en politiek meer stabiele landen zoals Duitsland, waardoor daar de rente daalde. Gemiddeld daalden de koersen van Europese overheidsobligaties met 0,9%. Door de sterke economie in de Verenigde Staten kwam de kapitaalmarktrente (10 jaar) zelfs even boven de 3% uit, maar de koersdalingen bleven beperkt. Het rendement op overheidsobligaties wereldwijd kwam uit op 0,4% negatief.

Hoogrentende obligaties

De risicomijdende houding van beleggers was ook zichtbaar in de waardeontwikkeling van hoogrentende obligaties. Hoewel de hoge couponbetalingen van deze obligaties het hogere kredietrisico compenseren, daalden de koersen wereldwijd met 1,8%. In Europa was de daling met 0,9% minder groot.

Netto rendement obligatiecategorieën

31 maart 2018 t/m 30 juni 2018