Vooruitzichten obligatiemarkten

De centrale banken hebben de obligatiemarkten een flinke rugwind gegeven; de ECB houdt de rente in Europa voorlopig laag en in de Verenigde Staten is de FED ook bereid in te grijpen als dat nodig is. Hoewel obligatiekoersen hierdoor verder gestegen zijn, schuilt hierin ook het gevaar van een hoge volatiliteit. Dat wil zeggen dat alle woorden van de centrale banken op een goudschaaltje gewogen zullen worden. Elke indicatie dat er minder gestimuleerd wordt dan waarop beleggers rekenen, geeft mogelijk grote koersbewegingen.


Door de huidige zeer lage rente zijn de rendementsperspectieven beperkt. Wij vinden het daarom belangrijk om de beleggingen breed te spreiden.

Overheids- en bedrijfsobligaties

De vooruitzichten voor overheids- en bedrijfsobligaties zijn niet veel veranderd en het rendementsperspectief blijft beperkt. Wij verwachten niet dat de rente de komende periode sterk stijgt. Wij handhaven onze voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties vanwege de aantrekkelijkere verhouding tussen rendement en risico.

Hoogrentende obligaties

De hoge rente op deze categorie obligaties blijft aantrekkelijk, ondanks het hogere risico. Doordat de economie in veel landen gesteund wordt, is de kans kleiner dat de risicopremie stijgt en dat is positief voor de koersontwikkeling. Wij vinden hoogrentende obligaties nog steeds aantrekkelijk.

‘Wij verwachten niet dat de rente en de inflatie de komende periode sterk stijgen.’

Aan inflatie gekoppelde obligaties

Inflatie gekoppelde obligaties hebben vaak een lange looptijd en reageren daardoor sterker op renteveranderingen. Wij verwachten niet dat de rente en de inflatie de komende periode sterk stijgen. Daarom handhaven wij het huidige belang in deze categorie obligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 30 juni 2019 van Wereld Portefeuille

45,7%
Europa
35,3%
Noord-Amerika
8,2%
Pacific
10,8%
Opkomende landen
45,7%
Europa
35,3%
Noord-Amerika
8,2%
Pacific
10,8%
Opkomende landen
45,7%
Europa
35,3%
Noord-Amerika
8,2%
Pacific
10,8%
Opkomende landen
Europa
Noord-Amerika
Pacific
Opkomende landen
45,7%
Europa
35,3%
Noord-Amerika
8,2%
Pacific
10,8%
Opkomende landen

Europa

De hoeveelheid bedrijfsleningen die momenteel uitstaan, is tot recordhoogte gestegen. Gezien de lage rente is dat momenteel nog geen probleem, maar de gemiddeld lage kredietwaardigheid van recente leningen is wel een risico als het sentiment draait. Wij zien beperkte mogelijkheden voor obligaties uit Europa.

Noord-Amerika

De kans dat de rente in de Verenigde Staten de komende maanden verder daalt, is redelijk aanwezig. We betwijfelen of de FED de rente zo sterk verlaagt als beleggers nu inschatten; tot wel 1% rentedaling in 2019. Wel ligt er een inverse rentecurve (lange rente lager dan de korte) op de loer. In het verleden was dit vaak een voorbode voor een recessie. Wij vinden de huidige omstandigheden in Noord-Amerika nog positief.

Pacific

De vooruitzichten voor de Pacific zijn niet noemenswaardig gewijzigd. De kans op verdere renteverlagingen in Australië is aanwezig. Dat kan de obligatiekoersen steunen. Voor obligatiebeleggingen in Japan blijven de kansen beperkt. Wij zijn neutraal over de regio Pacific.

Opkomende landen

Door de relatief hogere rentevergoeding in veel opkomende landen zijn de obligaties in deze regio aantrekkelijk. Wel kent deze categorie obligaties een hoger risico. Dit vinden wij acceptabel vanwege de onderliggende sterke economische groei. De dalende rente in westerse landen heeft een positief effect op het rendement. Wij zien obligaties uit opkomende landen nog steeds als kansrijk.