Column

Het belang van inflatie

Er wordt de laatste tijd door analisten nergens zoveel over geschreven als over de inflatie. Waarom is de hoogte van die inflatie zo belangrijk?

“Een beetje inflatie is goed. Het laat de waarde van schulden, in koopkracht gemeten, ook afnemen”


Zoals u ook in onze kwartaal­update kunt lezen neemt de inflatie op dit moment fors toe. De inflatie bedroeg in de VS in juni 5,4% op jaarbasis, zo hoog is de inflatie lang niet geweest. De centrale banken, en ook de meeste analisten, gaan ervan uit dat deze hogere inflatie tijdelijk is. En met name het gevolg is van een hoge inhaal­vraag op veel terreinen na de coronacrisis.


Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer NN Bank


Hogere of stijgende inflatie

Dat is ook ons basisscenario. Maar stel dat dat niet zo zal blijken te zijn? Met andere woorden, de inflatie blijft hoog en stijgt wellicht nog verder de komende paar jaar. Onder andere door de afname van globalisering en door investeringen vanwege noodzakelijke milieumaatregelen.


De centrale banken in onder andere Japan, de Eurozone en de VS houden nu al lange tijd de rente heel erg laag om de economie te ondersteunen. Daar heb ik ook in mijn vorige column over geschreven. Die lage rente heeft echter ook tot gevolg dat er veel meer schulden worden aangegaan. De gecombineerde schuldenberg van bedrijven, consumenten en overheden wereldwijd is dan ook de laatste paar jaar fors toegenomen. En daar zit ook het gevaar van een structureel oplopende inflatie.

Mocht de inflatie daadwerkelijk hoog blijven, en wellicht nog verder toenemen de komende jaren, dan moeten de centrale banken de rente verhogen. Dat is namelijk de manier om inflatie de kop in te drukken. Hierdoor stijgt de rente (wellicht fors), nemen de rentelasten van die hoge schuldenberg toe en dat remt de economie. Dan zouden consumenten, bedrijven en overheden die veel geleend hebben vanzelf in de problemen kunnen komen.


Centrale banken kunnen de inflatie namelijk niet echt uit de hand laten lopen. Kijk naar Duitsland aan het begin van de vorige eeuw, waar hyperinflatie ontstond en een enorme economische crisis het gevolg was.

Niet alleen nadelen

Aan de andere kant is een beetje inflatie wel goed. Het laat de waarde van schulden, in koopkracht gemeten, ook afnemen. Dat is waarom de centrale banken een tijdelijk hogere inflatie niet zo erg vinden. Een structureel fors stijgende inflatie echter niet, die kan een zichzelf versterkend effect krijgen.


Zoals hiervoor aangegeven gaan wij er vanuit dat de hogere inflatie tijdelijk zal blijken te zijn. Het is wel iets om de komende jaren nauwlettend in de gaten te blijven houden.Michel Engbers

Directeur Vermogensbeheer
Nationale-Nederlanden Bank


16 juli 2021