Vooruitzichten

Vooruitzichten komende maanden positief

Het herstel van de economie zet in veel landen door. Consumenten krijgen steeds meer mogelijkheden om het normale leven weer op te pakken en daarmee nemen de bestedingen toe. De vooruitzichten voor bedrijven zijn positief. Omzetten kunnen de komende maanden verder toenemen en de winstgevendheid kan stijgen.


“Ondanks de opgelopen aandelen­koersen zien wij nog ruimte voor verdere stijging”


Wel zien we een stijging van bepaalde grondstofprijzen, ontstaan hier en daar voor­raad­tekorten en nemen de kosten van transport toe. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de stijging van de inflatie. Volgens de centrale banken is dit echter van tijdelijke aard en vooral het gevolg van de inhaalvraag na de coronacrisis. Daarom houden centrale banken de korte rente voorlopig laag en worden opkoopprogramma’s gecontinueerd.


Daarnaast steunen overheden voorlopig in veel landen de economie, via steunprogramma’s voor bedrijven en werknemers. Al met al zijn dat ingrediënten die leiden tot een positief economisch vooruitzicht voor het tweede deel van dit jaar.


Ondanks de opgelopen aandelenkoersen zien wij nog ruimte voor verdere stijging. Wel neemt het risico toe dat de hooggespannen verwachtingen van beleggers niet waargemaakt worden, ondanks meevallende cijfers. Dit kan voor grote koersbewegingen zorgen. Obligatiekoersen zijn gevoelig voor rentestijgingen die het gevolg kunnen zijn van economische groei. Vanwege het beleid van centrale banken denken wij echter dat het risico van een rentestijging voorlopig te overzien is.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Nu in veel landen de meeste coronabeperkingen worden opgeheven, lijkt het wel goed te zitten met het verwachte economisch herstel. Veel indicatoren geven positieve signalen voor de nabije toekomst. De economische bedrijvigheid neemt op veel fronten weer toe, en ook het producenten- en consumentenvertrouwen. Meer mensen betreden de arbeidsmarkt en dat zorgt ervoor dat de consumentenbestedingen verder kunnen toenemen. Wij verwachten daarom dat de groei van de wereldeconomie in het tweede halfjaar zal doorzetten. Dat is positief voor aandelenbeleggingen.

“Zijn bedrijven in staat te profiteren van de economische groei en maken ze de verwachte omzet- en winstgroei waar?”

De komende maanden vormt de ontwikkeling van de bedrijfscijfers een belangrijk aandachts­punt. Zijn bedrijven in staat te profiteren van de economische groei en maken ze de verwachte omzet- en winstgroei waar? Tekorten van bepaalde onderdelen, zoals computerchips, zouden ervoor kunnen zorgen dat niet aan de vraag kan worden voldaan.


Aandelenkoersen zijn recent verder opgelopen en daardoor staan de koers-winstverhouding­en op een niveau dat hoger dan gemiddeld is. Zolang beleggers erop vertrouwen dat de winstgevendheid van bedrijven blijft stijgen, hoeft dit geen probleem te zijn. Voor de hooggewaardeerde groeiaandelen in de technologiesector in de Verenigde Staten zijn wij op dit punt echter wat sceptischer.

Wij verwachten dat de meeste bedrijven de verwachtingen waar kunnen maken, maar we houden wel rekening met een hoge volatiliteit in de aandelenmarkt tijdens kwartaalcijfer­periodes. We zijn redelijk positief over aandelen­beleggingen voor de komende periode. Dat komt mede door de hoge risicobereidheid die er bij beleggers nog steeds is en een continue hoge instroom van geld in aandelenbeleggingen.

Regionale verdeling aandelen

per 30 juni 2021 van Trends Portefeuille

36,6%
Europa
45,3%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
11,5%
Opkomende landen
36,6%
Europa
45,3%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
11,5%
Opkomende landen
36,6%
Europa
45,3%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
11,5%
Opkomende landen
36,6%
Europa
45,3%
Noord-Amerika
6,6%
Pacific
11,5%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Het rendement op obligaties wordt voornamelijk bepaald door twee hoofdelementen: de rente­ontwikkeling en het debiteurenrisico. De verder aantrekkende economie zorgt weliswaar voor een licht stijgende rente, maar zorgt er ook voor dat het risico op veel obligaties de komende tijd beperkt blijft. Als het economisch goed gaat, neemt de kans dat rentebetalingen en aflossingen keurig voldaan worden immers toe. Dit is vooral positief voor de koers­ont­wikkel­ingen van bedrijfsobligaties, risicovollere obligaties en obligaties van opkomende landen.


Voor obligaties van overheden speelt juist de renteontwikkeling de belangrijkste rol. Bij een aantrekkende economie zou je normaal gesproken een hogere lange rente ver­wachten, maar centrale banken vinden de groei van de economie nog te kwetsbaar. Daarom houden ze de korte rente laag. Ook blijven ze voorlopig nog obligatieleningen opkopen. Daardoor zal de lange rente niet sterk stijgen en is de kans op dalende koersen van overheidsobligaties redelijk beperkt.

Wel wordt steeds breder de discussie gevoerd wanneer centrale banken moeten stoppen met stimuleren. Wij verwachten dat zoveel mogelijk geprobeerd gaat worden dit gefaseerd en in een voorspelbaar tijdsbestek te doen. Zo ontstaan er geen verrassingen en dat is fijn, want beleggers houden niet van negatieve verrassingen.


Begin juli heeft de ECB formeel een strategie­wijziging aangekondigd: de inflatiedoelstelling wordt verhoogd naar 2% en in de berekening van de inflatie worden de huizenprijzen als component voortaan meegenomen. Daarnaast heeft de ECB duidelijk gemaakt dat de 2% geen plafond is, maar een streefniveau. Dit betekent dat ook een té lage inflatie aan­gepakt kan worden. Hier werd al enig tijd op voorgesorteerd. De wijziging betrof dus weinig nieuws onder de zon. Wel schept dit de ruimte om onder de huidige omstandigheden de korte rente voorlopig laag te houden, ook als de inflatie een tijdje boven de 2% uitkomt. Dat is op zich weer een positief vooruitzicht voor obligatiebeleggingen. Toch blijven wij voorlopig de categorie obligaties in de model­portefeuilles nog onderwegen, gezien de lage yield op veel obligaties.

Regionale verdeling obligaties

per 30 juni 2021 van Trends Portefeuille


52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,1%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,1%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,1%
Opkomende landen
52,5%
Europa
27,4%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,1%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.