Geen wijzigingen in onze model­portefeuilles

Opbouw van de modelportefeuilles

  • Aandelenbeleggingen in modelportefeuilles niet gewijzigd.
  • De weging van de obligatiebeleggingsfondsen in de modelportefeuilles is niet gewijzigd.
  • In de modelportefeuilles blijft een gedeelte liquiditeiten aanwezig.

Aandelenbeleggingen in modelportefeuilles niet gewijzigd

De economische cijfers waren over het algemeen goed. De groei blijft aantrekken in de meeste landen en in Europa zagen we de inflatieverwachtingen iets aantrekken. De ECB en de FED hebben in het derde kwartaal geen belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd. De bedrijfscijfers ontwikkelden zich doorgaans ook positief. Ook de spanningen rondom Noord-Korea waren voor ons geen aanleiding om de samenstelling van de portefeuilles te wijzigen.

Effecten van vorige wijzigingen

Bij de vorige wijziging hebben we:

  • de weging van Europa verhoogd en dat heeft positief bijgedragen. 
  • het aandelengedeelte weer volledig belegd.