Vooruitzichten

Wat brengt de nabije toekomst?

Wij verwachten dat meerdere elementen bepalen hoe aandelen- en obligatiebeleggingen zich ontwikkelen de komende maanden. Natuurlijk zijn er meer onderwerpen die invloed hebben, maar de volgende zijn volgens ons de belangrijkste: tapering, de economische ontwikkeling, de rente- en inflatiebeweging, de bedrijfsresultaten en Covid-19.


“Veel economische indicatoren wijzen erop dat de economie blijft groeien”


Tapering

Een van de belangrijkste zaken is tapering: het afbouwen van de steunpakketten van centrale banken. De FED heeft al aangegeven voor het einde van dit jaar te starten. Wanneer dat exact gebeurt en in welke mate de steun wordt afgebouwd, houdt de markten bezig. Belangrijke aspecten hierbij zijn de ontwikkeling van de economische groei, de inflatieverwachtingen en de werkloosheid.

Economische ontwikkeling

De verwachtingen voor de economie zijn goed. De OESO heeft in september de verwachting uitgesproken dat eind 2022 de wereldeconomie weer terug is op het niveau dat voor de pandemie verwacht werd. Veel economische indicatoren wijzen erop dat de economie blijft groeien. Zo is het consumentenvertrouwen hoog, nemen de bestedingen toe en is de verwachting van inkoopmanagers positief. Dit zijn belangrijke vertrouwensindicatoren die een indicatie geven van of er meer geconsumeerd en geïnvesteerd gaat worden. Deze indicatoren staan op een hoog niveau, al zien we de verwachtingen de laatste tijd iets afvlakken. Wij zijn nog steeds redelijk positief over de economische vooruitzichten.


Rente en inflatie

Ook het IMF is positief in zijn economische voorspellingen. Wel ziet het IMF een mogelijk negatieve impact van de inflatie, als de problemen in de aanvoerketen schadelijker zijn en langer aanhouden dan momenteel verwacht. Volgens het IMF is de huidige hoge inflatie tijdelijk en zal die naar verwachting medio 2022 weer dalen naar pre-corona-niveaus. Wij hebben wel aandacht voor de ‘supply chain bottleneck’; steeds meer industrieën hebben last van een verstoorde aanvoer van materialen. Daarbovenop nemen de kosten van transport sterk toe. De langetermijneffecten hiervan op de inflatie en de rente zijn onduidelijk. Dit kan mogelijk weer gevolgen hebben voor het tempo waarmee opkoopprogramma’s van de centrale banken afgebouwd worden. En dat is niet gunstig voor beleggingen. Voorlopig zien wij echter nog niet dat de inflatie structureel stijgt en verwachten wij een voortdurende periode van lage rentes.


Bedrijfsresultaten

Vanaf medio oktober is het cijferseizoen weer losgebarsten. Bedrijven publiceren de resultaten en geven vaak een update over de verwachtingen van dit en volgend jaar. Als de economie groeit, is dat goed voor omzetverwachtingen en als de rente laag blijft, is dat positief voor de financieringskosten. Wel is de vraag of bedrijven de hogere kosten vanwege tekorten, gestegen grondstofprijzen en hogere transportkosten in de prijzen kunnen doorberekenen. Als ze dat niet kunnen, gaat dat ten koste van de winstmarges. Wij denken dat de bedrijfsresultaten de komende maanden de grootste onzekere factor zullen zijn.


Covid-19

Experts wijzen erop dat Covid-19 voorlopig de wereld nog niet uit is. We blijven mogelijk te maken hebben met telkens nieuwe varianten. De mate van impact zal voor verschillende regio’s anders zijn. Wij denken dat berichten rond Covid-19 wel tijdelijk voor onrust kunnen zorgen, maar dat ze meer een staartrisico zijn geworden.

Vooruitzichten aandelenmarkten

De grootste uitdaging voor aandelenbeleggers is of de huidige bedrijfsresultaten houdbaar zijn. Positief is dat de economische verwachtingen goed zijn. En de lage rente is gunstig voor de financieringskosten. De problematiek in de aanvoerketen kan wel roet in het eten gooien. Door een tekort aan essentiële onderdelen zullen sommige fabrieken minder produceren, of moeten ze zelfs tijdelijk sluiten. Dit zet de winstgevendheid onder druk. Vanwege de huidige hoge koerswinstverhoudingen van verschillende bedrijven kunnen aandelenkoersen geraakt worden als de kwartaalcijfers tegenvallen.

We zullen daarbij wel verschil zien in sectoren en regio’s. Zo zullen aan technologie gerelateerde sectoren last hebben van een wereldwijd tekort aan microchips. Bijvoorbeeld in de auto-industrie is dit tekort al voelbaar; de levertijd van nieuwe auto’s is snel opgelopen. De komende maanden zien we grotere kansen voor waarde-aandelen, omdat de waarderingen van groeiaandelen relatief hoog zijn en gevoeliger voor oplopende rente. Sectoren zoals energie, gezondheidszorg en financiële waarden zullen de komende tijd meer in trek raken.

Als we naar de regio’s kijken, zijn we enigszins bezorgd over opkomende landen. We weten echter dat de volatiliteit in die landen groter is en sterk correleert met de economische vooruitzichten. De economische vooruitzichten kunnen snel verbeteren en daarom handhaven wij onze positie in de regio. Wij denken dat Europa de komende maanden het best gaat presteren. Die regio biedt goede kansen, omdat de beurzen in Europa minder technologie georiënteerd zijn en gemiddeld een lagere koerswinstverhouding hebben.

Voor aandelenbeleggingen in het algemeen geldt dat beleggers vaak geen interessant alternatief zien. Daarbij zijn de plannen van de ‘aandeleninkoopprogramma’s’ veel groter dan de uitgifte van nieuwe aandelen. Die extra vraag naar aandelen ondersteunt aandelenbeleggingen in brede zin.

Regionale verdeling aandelen

per 30 september 2021 van Wereld Portefeuille


37,0%
Europa
46,2%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
8,9%
Opkomende landen
37,0%
Europa
46,2%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
8,9%
Opkomende landen
37,0%
Europa
46,2%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
8,9%
Opkomende landen
37,0%
Europa
46,2%
Noord-Amerika
7,9%
Pacific
8,9%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

Het zijn lastige omstandigheden voor obligatiebeleggers. De kapitaalrente lijkt uit te bodemen en de roep om tapering door centrale banken wordt groter. Het is niet waarschijnlijk dat rentes de komende tijd zullen dalen. De verwachting dat er een iets hogere inflatie komt, speelt hierin ook een rol.


Voor relatief veilige categorieën zoals overheidsobligaties is de kans groter geworden dat er geen rendement of zelfs negatief rendement behaald wordt. Op veel kwalitatief sterke overheidsobligaties is de rentevergoeding al een tijd negatief. Een mogelijk verder stijgende rente zal de koersen van deze obligaties onder druk kunnen zetten.


Aan inflatie gekoppelde obligaties worden veelal door overheden uitgegeven. Het voordeel van deze obligaties boven gewone overheids­obligaties is dat ze naast de nominale rente ook de inflatiecomponent hebben. Daardoor kunnen de koersen van deze obligaties oplopen, ondanks een licht stijgende rente.

Het verwachte herstel van de economieën in Azië en opkomende landen zal positief uitpakken voor obligaties uit deze regio’s.


Producten met een risico-opslag geven nog steeds een mooie beloning voor het hogere risico. Ondanks dat de spread dit jaar al gedaald is, vinden wij de beloning die risicovollere ‘hoogrentende’ obligaties bieden nog steeds interessant. Redenen hiervoor zijn de kortere looptijd, de hoge vergoeding en het feit dat er relatief weinig bedrijven in de problemen komen.


Ons basisuitgangspunt voor obligaties is dat spreiding over verschillende regio’s en soorten obligatiecategorieën cruciaal is. Daarbovenop proberen wij de rentegevoeligheid van de modelportefeuille te verkleinen. Dat doen we door de duratie wat korter te houden en door de onderweging van de gehele categorie obligaties te handhaven.

Regionale verdeling obligaties

per 30 september 2021 van Wereld Portefeuille


51,0%
Europa
29,0%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,0%
Opkomende landen
51,0%
Europa
29,0%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,0%
Opkomende landen
51,0%
Europa
29,0%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,0%
Opkomende landen
51,0%
Europa
29,0%
Noord-Amerika
6,0%
Pacific
14,0%
Opkomende landen

Bron: Bloomberg / Morningstar

Noord-Amerika

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen voor beweeglijke beurzen kunnen zorgen. Wordt het ‘meer belastingverlagingen’ van de zittende Republikeinse president Trump of ‘meer belasting voor Amerikanen met een hoog inkomen’, bij een presidentskandidaat van de Democraten? Ook de volgende fase in de handelsdeal met China en/of hernieuwde escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten geven onzekerheid. Gezien de sterkere economische groei overwegen wij aandelenbeleggingen in deze regio.

Europa

Europa zal in 2020 een bescheiden economische groei laten zien. Daarbij gaan wij ervan uit dat de mondiale wereldhandel niet verslechtert. Vooralsnog verwachten wij dan ook geen escalatie van het handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Toch heeft het afgelopen jaar bewezen dat we wel rekening moeten houden met onverwachte ontwikkelingen. Wij blijven aandelenbeleggingen in Europa licht onderwegen omdat de groei minder sterk is dan in andere regio’s.

Opkomende landen

De handelsdeal tussen China en de VS kan voor rust zorgen bij opkomende landen die veel exporteren naar China. De economische bedrijvigheid biedt goede vooruitzichten, maar ook het groeien van de interne markt en lagere kosten van kapitaal doen dat. Wel zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo profiteren de Aziatische opkomende landen het meest van de bovengenoemde ontwikkelingen. Wij zijn positief over opkomende landen en behouden een overweging.

Pacific

De recente natuurramp in Australië zal impact hebben op de economie. Natuurlijk zijn er kosten voor het herstellen van geleden schade, maar de ramp zet ook een rem op de economische activiteit daar. Voor Japan blijven de vooruitzichten somber. De overheid heeft geprobeerd de economie uit het slop te trekken, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio.

Noord-Amerika

Overheidsobligaties in de Verenigde Staten zijn nog redelijk aantrekkelijk. Dat komt doordat er nog een kans is dat de FED de rente verlaagt als de economische groei verzwakt. Hoogrentende obligaties blijven kwetsbaar; er zijn recent veel nieuwe obligaties uitgegeven tegen een lage prijs. Wij handhaven de positie in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

Binnen de groep opkomende landen zijn er veel landen waar de interne markt zich goed ontwikkelt. De economische groei blijft sterk en overheden stimuleren die groei met mogelijke renteverlagingen. De categorie opkomende landen is nog steeds onze favoriet en heeft een goede risico-rendementsverhouding.

Pacific

Binnen de Pacific is Japan het grootste economische blok. De rente wordt daar al een lange tijd gefixeerd rond de 0% om daarmee de economie te stimuleren. Ook koopt de Japanse centrale bank veel obligaties op, waardoor er van normale marktwerking nauwelijks sprake meer is. De kansen voor obligatiebeleggingen zijn dan ook beperkt.

Europa

Het belangrijkste in Europa blijft de invloed van de ECB, de lage rente en het maandelijks opkopen van obligaties. De rente zal laag blijven en de risico's zijn beperkt.