Analyse en beleggingsresultaten

Vooruitzichten

Vooruitzichten aandelenmarkten

Vooruitzichten obligatiemarkten

De economische omstandigheden maar vooral ook de economische verwachtingen zijn niet veel gewijzigd. Wij zien geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in onze modelportefeuilles. Omdat de centrale banken de economie blijven stimuleren, zal dit voor gunstige omstandigheden blijven zorgen. Aandelenbeleggingen blijven de meest kansrijke beleggingscategorie en obligatiebeleggingen kunnen waarde toevoegen zolang de rente niet onverwacht sterk oploopt. Deze vooruitzichten vormen de basis voor de bouw van onze modelportefeuilles.

Vooruitzichten aandelenmarkten

Wij verwachten dat het interessant blijft om in aandelen te blijven beleggen. Voor bedrijven is de lage rente gunstig voor nieuwe investeringen en het (her)financieren van schulden. Ook heeft de lage rente een stimulerende invloed op fusies en overnames. Daarnaast kopen bedrijven op grote schaal eigen aandelen. Bedrijven keren aantrekkelijke dividenden uit. Tot slot zijn er voor beleggers weinig alternatieven die een vergelijkbaar aantrekkelijk rendement bieden. 


Minder gunstig is het risico dat consumenten en bedrijven de bestedingen niet verder uitbreiden en de economie niet zelfstandig gaat groeien. Deze problematiek speelt ondanks de stimuleringsmaatregelen van de ECB. Ook het Italiaanse referendum op 4 december zal speciale aandacht van beleggers krijgen. Wij zijn van mening dat een tegenvallende uitslag weleens gezien kan worden als de opmaat voor een mogelijk volgend land dat uit de EU wil treden.


Over het geheel genomen zijn wij voor de komende periode positief over aandelenbeleggingen. 

Regionale verdeling aandelen per 30 september 2016 van Europa Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Vooruitzichten obligatiemarkten

De gunstige omstandigheden voor obligatiebeleggingen duren voort. De ECB houdt de rente laag door verschillende stimuleringsmaatregelen. Voor de korte termijn lijkt de rente dus nog geen probleem te vormen. 


Voor de komende periode zien wij kansen voor bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties. De risico-opslag die bedrijven betalen voor dit type obligaties kan nog verder omlaag door de doorlopende vraag van beleggers naar een hoger rendement. Met risico-opslag bedoelen wij dat beleggers over het algemeen verwachten een hogere rentevergoeding te ontvangen voor het hogere risico dat zij lopen ten opzichte van overheidsobligaties.


Ook houden wij veel vertrouwen in de aan inflatie-gekoppelde beleggingen. Het risicodempende effect van deze obligaties is een waardevolle toevoeging doordat het wat bescherming biedt tegen eventuele toekomstige rentestijgingen. 

Regionale verdeling obligaties per 30 september 2016 van Europa Portefeuille

Bron: Bloomberg en/of Morningstar

Verklarende woordenlijst