De modelportefeuilles zijn aangepast

Hieronder leest u kort wat er gewijzigd is en waarom. Wilt u meer over de aanpassingen lezen? Ga dan naar www.nn.nl/update

Wijzigingen in obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen voeren we een aantal wijzigingen door. Het NN (L) Euro Credit (excl. financials) Sustainable is vervangen door NN (L) Euro Credit Sustainable. Hiermee verhogen we de weging van de sector financiële waarden. De vooruitzichten voor deze sector zijn iets verbeterd en met deze wijziging brengen wij de onderweging weer terug naar neutraal.

Daarnaast hebben we binnen obligaties van opkomende landen de weging van lokale valuta verlaagd ten gunste van sterke valuta door opname van het NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (hedged). Hiermee verbetert de verhouding tussen risico en rendement in de modelportefeuille.


Ook hebben we de weging van ‘aan inflatie gekoppelde beleggingen’ verminderd. Reden hiervan is dat de dreiging van een verder oplopende inflatie in de Verenigde Staten is verminderd. Ook in Europa is ondanks een aantrekkende economie geen sprake van een sterk aantrekkende inflatie.

Geen wijzigingen in aandelen­beleggingen

Binnen de aandelenbeleggingsfondsen zien wij geen redenen om wijzigingen aan te brengen.