Analyse en beleggingsresultaten

Vooruitzichten volgend kwartaal

De risico’s zijn voor beleggers iets toegenomen, toch verwachten wij niet dat de beurzen op de korte termijn sterk zullen verzwakken. De economie groeit in veel regio’s, maar de groei vertraagt wel. In het handelsconflict lijken de Verenigde Staten er het beste uit te komen. In Europa blijft de Brexit onvoorspelbaar. Tenzij er uit onverwachte hoek verrassingen komen, zoals Italië onlangs met het hoge begrotingstekort, verwachten wij niet dat de kapitaalmarktrente sterk zal stijgen. Ook vanuit inflatieoogpunt is er geen reden tot zorg.

Lees verder