Opbouw van de modelportefeuilles

Model­portefeuilles aangepast

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles aangepast. De wijzigingen worden automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder leest u wat er wijzigt en waarom.


Samenstelling van de modelportefeuilles gewijzigd

De verdeling over de verschillende beleggings­categorieën hebben we niet aangepast, maar wel wijzigen we een en ander binnen de aandelen- en obligatiebeleggingen. Zo vervangen we beleggings­fondsen die minder goed presteren of die wij minder kansrijk vinden voor de toekomst. Ook passen we bij een aantal beleggingsfondsen de wegingen aan om beter bij de gewenste regio­verdeling aan te sluiten. We laten op deze manier ook uw beleggings­portefeuille beter aansluiten bij onze vooruitzichten.


Wijzigingen beleggingsfondsen

We hebben de wegingen van een aantal beleggingsfondsen aangepast om de modelportefeuilles aan te laten sluiten bij onze vooruitzichten.

Wijzigingen aandelenbeleggingen

De economische vooruitzichten zijn iets verslechterd. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China maar ook tussen de Verenigde Staten en Europa is aan het verharden. Dat drukt op de economische activiteiten. De export neemt in veel landen af en de wereldhandel daalt. De angst voor een recessie is toegenomen en een mogelijke no-deal Brexit leidt tot onzekerheid. Dit zijn de belangrijkste redenen voor het aanpassen van de aandelenbeleggingen.

JPM Emerging Markets Equity

Pictet SmartCity

Fidelity Emerging Markets

Franklin Biotechnology

Wijzigingen obligatie­beleggingen

De belangrijkste redenen voor het aanpassen van de obligatiebeleggingen zijn de volgende:

  • Het beleid van de centrale banken ECB en FED zorgt ervoor dat de rente voorlopig laag blijft.
  • De rendementsverwachting voor obligatiebeleggingen blijft beperkt.
  • Een goede spreiding over verschillende obligatiecategorieën is belangrijk om het risico te reduceren.

BGF Euro Bond

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

MS INVF Euro Corporate Bond

Schroder ISF Global Bond

Beleggersinformatie

Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.


Bekijk de documenten op nn.nl