Vooruitzichten

Beweeglijke beurs­koersen verwacht

Wereldwijd zijn er duidelijke tekenen dat de economische groei vertraagt. De wereldhandel neemt af en vooral de producerende sector laat in veel landen krimp zien. Rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China blijven er onzekerheden, maar ook tussen de Verenigde Staten en Europa. Verder speelt er in Europa ook de Brexit, waarvan de deadline weer is uitgesteld tot 31 januari 2020.


“Wij verwachten beweeglijke beurskoersen en daarom blijven wij voorzichtig in onze positionering.”

Met hun renteverlaging laten de FED en de ECB duidelijk zien dat zij bereid zijn de economie te ondersteunen. Het is de vraag in hoeverre bedrijven hiervan kunnen profiteren als de economische groei afneemt. Wij verwachten beweeglijke beurskoersen en daarom blijven wij voorzichtig in onze positionering. We handhaven de lagere weging van zowel de categorie aandelen als obligaties ten gunste van liquiditeiten en goud.

Aandelen

Obligaties

Vooruitzichten aandelenmarkten

De signalen van een wereldwijde economische vertraging zijn zichtbaar. Het lijkt vooral de optelsom van steeds voortdurende zorgen te zijn rond dezelfde thema's; handelsconflicten, de Brexit, de angst over de groei in China, recessie in bijvoorbeeld Duitsland of de Verenigde Staten en de zorgen of bedrijven de winstgevendheid kunnen handhaven.

De FED en de ECB hebben ingegrepen en de rente verlaagd. Wij twijfelen al langer aan de effectiviteit van een nóg lagere rente, maar beleggers hebben weinig alternatieven. Toch zien wij de kans toenemen dat aandelenkoersen meer gaan bewegen en ook grotere uitslagen laten zien. Wij blijven daarom achter onze keuze staan om minder risico te nemen door de opname van liquiditeiten.

Regionale verdeling aandelen

per 30 september 2019 van Trends Portefeuille

36,3%
43,9%
9,1%
10,7%
36,3%
43,9%
9,1%
10,7%
36,3%
43,9%
9,1%
10,7%
36,3%
43,9%
9,1%
10,7%

Vooruitzichten obligatiemarkten

De rendementsverwachtingen voor obligaties zijn over het algemeen beperkt. Dit geldt vooral voor overheidsobligaties en bedrijfsobligaties van kredietwaardige ondernemingen. Maar ook het risico voor deze obligaties is beperkt. Dat komt doordat de FED en de ECB de rente recent hebben verlaagd. Daarbovenop koopt de ECB maandelijks voor € 20 miljard aan obligaties. Dit zijn allemaal omstandigheden die maken dat er weinig kans is op een stijgende rente en dat is positief voor obligatiekoersen.


Omdat de rente laag is, soms zelfs negatief, gaan beleggers op zoek naar een beetje extra rendement in risicovollere type obligaties. Wij zien ook kansen in die categorieën, maar vinden het dan wel belangrijk om de beleggingen breed te spreiden.


Aan inflatie gekoppelde obligaties

De komende tijd zien wij de inflatie niet sterk stijgen. Wel dragen deze obligaties, vaak overheidsobligaties, bij aan een hogere kredietwaardigheid van de modelportefeuille. Wij laten onze positie in aan inflatie gekoppelde obligaties ongewijzigd.

Overheids- en bedrijfsobligaties

Doordat de kans op rentestijging voorlopig naar de achtergrond gedreven is, vinden wij het risico voor overheids- en bedrijfsobligaties klein. Maar de rendementsverwachtingen zijn beperkt, omdat wij ook niet veel rentedaling meer verwachten (we sluiten het niet uit, maar we verwachten het niet). Wij handhaven onze voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties vanwege de aantrekkelijkere verhouding tussen rendement en risico.


Hoogrentende obligaties

Het verwachte rendement op deze categorie is aantrekkelijk. Het rendement bestaat dan vooral uit de hoge couponrente op dit type obligaties en niet zozeer op verdere koersstijgingen. Vanaf het huidige niveau zien wij weinig beweging in de risicopremie, maar we blijven waakzaam op een verandering. Dat zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen als de economie verslechtert. Wij vinden hoogrentende obligaties een waardevolle toevoeging in de modelportefeuille.


Regionale verdeling obligaties

per 30 september 2019 van Trends Portefeuille


51,2%
29,6%
6,7%
12,5%
51,2%
29,6%
6,7%
12,5%
51,2%
29,6%
6,7%
12,5%
51,2%
29,6%
6,7%
12,5%

Noord-Amerika

De signalen in de Verenigde Staten zijn wisselend; recent was er het laagste werkloosheidspercentage in bijna 50 jaar. Het consumentenvertrouwen is hoog en de bestedingen blijven op peil, maar de activiteiten in de producerende sector nemen af. Ook zouden bedrijven meer en meer de gevolgen van hogere importprijzen kunnen gaan ervaren. Wel kan de renteverlaging van de FED een belangrijke steun zijn voor aandelenkoersen. Wij behouden een lichte onderweging voor de regio.

Europa

Europa heeft een exportgedreven economie en is daarmee vatbaar voor de wereldwijde economische dynamiek. Door de handelsconflicten zien wij de kans toenemen dat vooral de producerende sector het moeilijk krijgt. De automobielindustrie in Duitsland is daarvan een goed voorbeeld, die krimpt onder dalende autoverkopen. Positief is dat de dienstensector wel op peil blijft. Een no-deal Brexit zou grote onzekerheden betekenen maar de deadline is inmiddels uitgesteld tot 31 januari 2020. De stimulerende rol van de ECB zorgt ervoor dat een recessie in Europa voorlopig niet waarschijnlijk is. Wij behouden daarom een kleine overweging in de regio Europa

Opkomende landen

Door de handelsoorlog blijven een aantal exporterende landen het moeilijk houden. Een doorbraak in de handelsoorlog zal voor een kentering kunnen zorgen. Ook verwachten wij dat veel landen de korte rente nog meer zullen verlagen om de economie van een impuls te voorzien.


Ondanks de zorgen rond de economische groei van China, waren er ook goede berichten. De bedrijvigheid in de Chinese producerende sector is in september harder geroeid dan verwacht. Voor de regio opkomende landen hebben we de overweging ongewijzigd gelaten.

Pacific

Japan kan mogelijk een beetje profiteren als er een deal komt in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Japanse yen is recent gedaald tegenover de US-dollar. Daarmee is er voor Japanse exporterende bedrijven geen valuta-nadeel ontstaan ten opzichte van China. Een bedreiging voor de Japanse economie zijn de handelsperikelen met Zuid Korea. Wij handhaven onze neutrale positie in de regio Pacific.

Noord-Amerika

De omstandigheden in Noord Amerika zijn redelijk positief. De kans is aanwezig dat de FED in de Verenigde Staten de rente dit jaar nog een keer verlaagt. Wel schuilt er wat risico in de markt voor hoog rentende obligatie, want in de Verenigde Staten bestaat die markt voor een aanzienlijk deel uit ondernemingen in de energiesector. Heftige bewegingen in de olieprijs kunnen dan zorgen voor grotere koersschommelingen. Wij zien nog steeds kansen in obligatiebeleggingen in Noord-Amerika.

Opkomende landen

In veel opkomende landen zijn verdere renteverlagingen mogelijk. Dat komt voor een deel doordat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China de export raakt. Overheden willen de economie dan stimuleren met renteverlagingen, wat dan weer effect heeft op de valuta (die daalt) van deze landen. De exportpositie verbetert daardoor. De obligaties uit opkomende landen zijn nog steeds een goede toevoeging in de modelportefeuille.

Pacific

De situatie in de Pacific is voor obligatiebeleggers al langere tijd niet veel veranderd. Het rendement op obligaties is over het algemeen laag, maar ook het risico is evenredig laag. Onze neutrale positie over de regio Pacific is niet gewijzigd.

Europa

Nu de ECB weer maandelijks obligaties opkoopt, verstoort dat mogelijk normale prijsvorming. De ECB is namelijk een grote koper en creëert met het maandelijks verkopen van de obligaties een vangnet onder de markt, waardoor het risico gedaald is. Er is dus een geringe kans op grote bewegingen in Europese obligatiekoersen en het risico op obligaties uit Europa is daarmee wat afgenomen.