Opbouw van de modelportefeuilles

Wijzigingen model­portefeuilles in juli 2023

Het Investment Office heeft de model­portefeuilles begin juli in lijn gebracht met de visie voor de komende periode. We hebben je hierover geïnformeerd per e-mail.


Wil je de uitgebreide toelichting nog eens nalezen? Je vindt de achtergrond en de specifieke wijzigingen in de beleggings­fondsen op nn.nl. Voor alle actieve fondsen waarin we voor je beleggen is informatie over kosten en een Essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar.


Bekijk de toelichting op nn.nl